Greenport+West%2DHolland+schetst+toekomstbeeld
Nieuws
© Greenport West-Holland

Greenport West-Holland schetst toekomstbeeld

Hoe ziet de toekomst van de tuinbouw in West-Nederland eruit? Die centrale vraag heeft Greenport West-Holland proberen te beantwoorden met behulp van ondernemers. Hun bevindingen staan in het document Roadmap Next Economy Greenport.

Dit document is bedoeld als de richtingwijzer voor de toekomst en beschrijft 'streefbeelden' voor de Greenport in 2050 en het pad daarnaartoe dat tussen nu en 2030 kan worden bewandeld. De initiatiefnemers bouwen voort op lopende initiatieven, zoals Bedrijfslevenvisie Greenport Westland-Oostland 2030, Coalitie HOT, Strategisch Handelingsperspectief Greenport Westland-Oostland en MRDH Roadmap Next Economy.

De toekomstvisie - met bijbehorende streefbeelden - en de route daarheen - de zogenoemde transitiepaden - is uitgewerkt in de vorm van innovatie- en doorbraakprojecten en een investeringsstrategie voor de korte en de lange termijn. Deze visie is onlangs gepresenteerd in het Rabotorium van het World Horti Center in Naaldwijk. 'De Roadmap Next Economy Greenport is geen blauwdruk, maar een richtingwijzer met een aantal uiteenlopende paden', aldus Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en begeleider van het proces.

Innovatieve sector

De streefbeelden zijn: Gezondheidscentrum, Greenpark in de Deltastad of Chlorophyl Valley. Bij het eerstgenoemde beeld is de kas de productieplek van producten om gezond te blijven. In het tweede beeld zijn de kassen grotendeels verplaatst naar de steden en is het westen van Nederland een parkachtig landschap geworden. Met Chlorophyl Valley wordt het toekomstbeeld geschetst van een innovatieve sector waarbij op moleculair niveau aan voedselproductie wordt gewerkt.

De deelnemers aan de denksessies hebben vervolgens de toekomstvisies vertaald naar stappen die zij vandaag kunnen nemen om tot een van de genoemde scenario's te komen. Zo zijn de 'transitiepaden' tot stand gekomen.

'De Roadmap Next Economy Greenport is geen blauwdruk, maar een richtingwijzer'

Opnieuw uitvinden

Aanleiding voor de Roadmap Next Economy Greenport is onder meer groeiende internationale concurrentie, de druk op de prijzen, smalle marges, een verzadigde markt, toenemende versnippering en weinig aanwas van innovatieve ondernemers. 'De Greenport moet zich dus opnieuw uitvinden. Dat vraagt om een transitie naar een hoogwaardige, multifunctionele, duurzame Greenport; om een heroriëntatie: een cultuuromslag, een nieuw soort ondernemerschap, en een nieuwe vorm van samenwerken', stellen de initiatiefnemers Greenport West-Holland, Rabobank Westland, gemeente Westland en provincie Zuid-Holland in het rapport.

Greenport West-Holland is het regionale samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster en aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, onder meer op het gebied van voeding en gezondheid.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  36° / 19°
  10 %
 • Donderdag
  37° / 22°
  10 %
 • Vrijdag
  37° / 24°
  20 %
Meer weer