Limburgs+ondernemersnetwerk+officieel+opgericht
Achtergrond
© Laurens Eggen

Limburgs ondernemersnetwerk officieel opgericht

De derde bijeenkomst van het ondernemersnetwerk 'Biologische Landbouw in Limburg op de kaart' woensdag in Maasbree stond onder meer in het teken van de officiële oprichting van het netwerk.

Nu het ondernemersnetwerk officieel een vereniging is, kunnen de eerste stappen worden gezet. 'We gaan in gesprek met leden om samen invulling aan ons jaarplan te geven', vertelt projectleider Arend Jan Cuperus van Arvalis, een van de kartrekkers van het netwerk.

'Ook willen we aan tafel met de LLTB en het Biohuis om te kijken hoe we samen de collectieve belangenbehartiging op gaan pakken. Verder polsen we marktpartijen om de afzet te vergroten.'

Onderzoek

Cuperus benadrukt het belang van een ondernemersnetwerk voor de biologische landbouw in Limburg. 'We hebben een onderzoek uitgevoerd onder biologische ondernemers. Daaruit bleek dat ondernemers elkaar nauwelijks kennen en weinig met elkaar samenwerken. Daar willen we verandering in brengen.'

Uit onderzoek kwam naar voren dat ondernemers één kenniscentrum in de provincie willen

Arend Jan Cuperus, projectleider Arvalis

Volgens de projectleider is er duidelijk behoefte aan het gezamenlijk benaderen van de markt om samen met ketenpartijen nieuwe product-marktcombinaties te ontwikkelen. Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat ondernemers één kenniscentrum in de provincie willen. 'Nu is de kennis erg versnipperd. Ook blijft de biologische landbouw in omvang achter ten opzichte van de rest van Nederland.'

Cuperus geeft aan dat het netwerk daarnaast professionele ondersteuning nodig heeft. 'Je kunt zeggen dat de vereniging net het levenslicht heeft gezien en moet groeien naar volwassenheid. Er is dan ook veel werk aan de winkel. Vandaar dat we iemand zoeken die het bestuur en de leden kan faciliteren bij de uitvoering.'

Thema's

Het ondernemersnetwerk wil zich richten op drie thema's: belangenbehartiging/samenwerken, afzet en kennis. Het netwerk werkt vanuit de drie regio's noord, midden en zuid. 'Elke regio houdt zo'n drie keer per jaar een regiocafé. Tijdens een dergelijke bijeenkomst is er ruimte om te netwerken en bij te praten Bij de uitvoering wordt nauw samengewerkt met de LLTB en het Biohuis.'

Aan het thema afzet wordt onder meer vormgegeven door de mogelijkheden te onderzoeken voor samenwerking met supermarktketen Jan Linders. Tijdens de netwerkbijeenkomst in november gaven Jaap Bloot en Daan van der Beek van Jan Linders aan waar zij naar op zoek zijn. 'Telers die niet denken vanuit het product, maar vanuit de behoefte van de consument en daarbij begrijpen hoe Jan Linders en de retail werken', legt Cuperus uit.

Buddyprogramma's

Daarnaast is het ondernemersnetwerk van plan activiteiten voor agrarische ondernemers te organiseren, die zich aan het oriënteren zijn in de biologische landbouw. 'Je moet dan denken aan inspiratietours en oriëntatiecursussen. Ook wordt gewerkt aan een 'buddyprogramma'. Agrarische ondernemers die bezig zijn met omschakelen, worden dan gekoppeld aan een ervaren biologische collega.'

Het thema bodem is een ander speerpunt. Zo werkt het ondernemersnetwerk nauw samen met Arvalis, Praktijkonderzoek Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten en Land en Co.

Subsidie

Voor de uitvoering heeft provincie Limburg 120.000 euro POP3-subsidie toegekend en draagt de LLTB 20.000 euro bij. Deze subsidieaanvraag loopt via Wageningen University & Research.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  20° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 9°
  10 %
Meer weer