'Geen fusie van clubs op andere plek'

De gemeente Bergen legt donderdag 15 juni het ontwerp-bestemmingsplan voor de omvorming van het bollenconcentratiegebied aan de Egmonderstraatweg ter visie. Eind vorige maand gaf gedeputeerde Joke Geldhof van Ruimtelijke ordening aan geen planologische bezwaren te zien in de aanleg van een voetbalaccommodatie.

%27Geen+fusie+van+clubs+op+andere+plek%27
© Jan Jong

LTO Noord is faliekant tegen het sportcomplex. Ook vanwege de aantasting van de status 'bollenconcentratiegebied'. Volgens lokaal bestuurder Mart Brouwer de Koning gaat de goedkeuring van de provincie daarom verder dan de 8 hectare die wordt opgegeven voor het voetbalcomplex. 'Dit schept een precedent. Ook andere bollenconcentratiegebieden hoeven in principe niet meer op bescherming te rekening als zich andere plannen aandienen.'

Gedeputeerde Joke Geldhof is van mening dat Bergen wel degelijk rekening heeft gehouden met het bollenconcentratiegebied door elders compenserende ruimte aan te bieden. 'Hierdoor blijft het mogelijk voor de bestaande bedrijven in het gebied om uit te breiden en wordt de landbouwstructuur niet onevenredig aangetast.'

Geestgronden

Volgens Brouwer de Koning wordt bij de compensatie te veel gekeken naar de hectares, in plaats van de geschiktheid van de grond. 'De geestgronden aan de Egmonderstraatweg behoren tot de best denkbare bollengrond. Zoiets is op de nieuwe locatie niet zomaar te evenaren.'

Sportwethouder Peter van Huissteden bestrijdt dat en refereert daarbij naar onderzoek van Stivas. 'Daarin wordt geconcludeerd dat de bollengrond die voor het voetbalcomplex wordt gebruikt, zowel kwantitatief als kwalitatief kan worden gecompenseerd.'

Flinke investeringen

Ook Geldhof verwijst naar die studie. 'Volgens het Stivas-onderzoek is het niet onmogelijk, hoewel flinke investeringen nodig zijn om de vrijkomende percelen te saneren en geschikt te maken voor bollenteelt. Maar de gemeente heeft geld voor de kwaliteitsverbetering gereserveerd. Ze maakt de afweging ten aanzien van de kosten die met de locatiekeus samenhangen.'

Uit navraag bij kenners in het vak gaat het om een enorme investering, weet Brouwer de Koning. 'Of dat potje zo groot is, waag ik te betwijfelen.'

Wethouder Peter van Huissteden beroept zich op eerder onderzoek: 'De door Stivas ingeschakelde deskundige schat in dat de investering in totaal circa 350.000 euro bedraagt.'

Wateraanvoerplan

De kritiek dat de aanleg van het voetbalcomplex afbreuk doet aan het waardevolle wateraanvoerplan dat in het bollenconcentratiegebied is uitgevoerd, weerspreekt Geldhof. 'Het beoogde sportcomplex neemt 10 procent van het plangebied in. Gerelateerd naar de investering door de provincie gaat het dan om 150.000 euro. Het overgrote deel wordt nog steeds aangewend voor de bollenteelt. Overigens is het wateraanvoersysteem ook te benutten voor het besproeien van de sportvelden. Daarmee is er straks geen nieuwe put nodig voor het oppompen van grondwater.'

Brouwer de Koning kan zich niet aan de indruk onttrekken dat vooral gevoelige sentimenten rondom een fusie van sportclubs de leidraad is voor de gekozen koers. 'Wie nadenkt met gezond boerenverstand komt uit op het bestaande complex van Zeevogels. Er is daar voldoende ruimte om uit te breiden.'

Gepasseerd station

Volgens Van Huissteden is die optie een gepasseerd station. 'Haalbaarheidsonderzoek heeft uitgewezen dat de Egmonderstraatweg de beste locatie is. De inrichting van een voetbalcomplex met dezelfde landschappelijke kwaliteit als daar beoogd past niet op het huidige complex van voetbalvereniging Zeevogels. Uit studie is gebleken dat om dat te bereiken er nog circa 2,5 hectare bollengrond moet worden aangekocht.'

Daarbij komt dat deze plek minder centraal ligt ten opzichte van de drie Egmondse kernen en het voor fietsers minder veilig te bereiken is, geeft de wethouder aan. 'De locatie Egmonderstraatweg heeft bovendien de voorkeur van de voetbalclubs zelf. De leden hebben ingestemd met een fusie op deze plaats. Op een andere plek zal er geen fusie plaatsvinden.'

Als alles volgens plan verloopt, kan de gemeenteraad op 9 november het bestemmingsplan vaststellen, gecombineerd met een definitief besluit om de gronden aan de Egmonderstraatweg aan te kopen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  22° / 13°
  20 %
 • Maandag
  23° / 14°
  10 %
 • Dinsdag
  18° / 16°
  80 %
Meer weer