Jacht op kraai, kauw en vos verboden in aantal provincies

De Jagersvereniging ontvangt uit verschillende provincies vragen van leden over het doden van dieren die op de landelijke vrijstellingslijst staan.

De kraai, kauw, konijn, Canadese gans, vos en houtduif mogen sinds 1 maart in bepaalde provincies niet meer gedood worden.

Dit is het gevolg van het ontbreken van vastgestelde faunabeheerplannen voor deze soorten. Voor 1 maart 2017 moesten alle faunabeheerplannen een paragraaf bevatten over jacht en vrijgestelde soorten. Deze deadline is niet in alle provincies gehaald.

'Dit heeft gevolgen voor jagers, wildbeheereenheden (WBE) en grondgebruikers', aldus de Jagersvereniging.

Seizoen

De Jagersvereniging betreurt het dat jagers en WBE's met deze situatie worden geconfronteerd. 'Dit is bijvoorbeeld hét seizoen om kraaien en kauwen te bejagen; vlak voor de start van het weidevogelseizoen', meldt de Jagersvereniging op haar website. 'Daarnaast kunnen grondgebruikers in de desbetreffende provincies geen beroep meer doen op de inzet van jagers om schade door de sommige landelijk en provinciaal vrijgestelde soorten te voorkomen of te beperken.'

Via het Interprovinciaal Overleg (IPO) is het ministerie gevraagd een overgangsregeling van zes maanden toe te staan. De provincies hebben uiteindelijk tot 1 maart de tijd gekregen.

Oproep

De Jagersvereniging roept haar leden verder op om gebruikers van de grond waarop zij schadebestrijding uitvoeren, te informeren over bovenstaande gang van zaken. Ook roept ze grondgebruikers op schade te melden bij BIJ12, unit Faunafonds.

Melden is kosteloos. Om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen moet de grondgebruiker een behandelbedrag betalen van 300 euro.

Weer

 • Dinsdag
  26° / 14°
  10 %
 • Woensdag
  26° / 17°
  60 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
Meer weer