3400 boeren verwijderen asbest en plaatsen zonnepanelen

Ruim 3400 actieve en voormalige agrarische ondernemers en particulieren in het buitengebied hebben van 2013 tot en met 2016 met steun van de provincies bijna vier miljoen vierkante meter asbestdak gesaneerd.

Ze plaatsten in het kader van de regeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' nieuwe daken met ruim 89 megawattpiek aan zonnepanelen terug, meldt het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepel van de twaalf Nederlandse provincies.

Omgerekend kunnen daarmee bijna 23.000 huishoudens van energie worden voorzien. Daarmee is volgens het IPO een impuls gegeven aan de opgave om in 2024 alle asbestdaken in Nederland te verwijderen. Ook is een substantiële bijdrage geleverd aan het toepassen van hernieuwbare energie.

Vooral akkerbouwers en melkveehouders

De actieve agrariërs vormden de grootste groep gebruikers van de stimuleringsregeling. Ongeveer 22 procent van het totaal aantal aanvragen is gedaan door gestopte agrariërs of door particulieren in het buitengebied.

Veel aanvragen kwamen uit de akkerbouw en melkveehouderij. In de provincies met een sterke vertegenwoordiging van deze sectoren was de regeling het snelst uitgeput.

Convenant

In totaal hebben de twaalf provincies ruim 19 miljoen euro besteed. De uitvoeringskosten bedroegen zo'n 7 procent daarvan. Een convenant tussen het IPO en het Rijk uit 2012 lag hieraan ten grondslag.

De stimuleringsregeling van de twaalf provincies is eind 2016 beëindigd. Inmiddels is er een rijksregeling voor asbestsanering van kracht, waarbij de plaatsing van zonnepanelen geen voorwaarde is.

Energietransitie

Volgens Tjisse Stelpstra, gedeputeerde voor milieu en energie in Drenthe laten de resultaten van de regeling zien dat een goede samenwerking tussen provincies loont. 'De provincies hebben door slim combineren van de opgaven van asbestsanering en energietransitie, op beide fronten succes weten te boeken tegen lage uitvoeringskosten. Dat is een sprekend voorbeeld voor de rol die we ook de komende jaren in de energietransitie willen spelen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  8° / 4°
  10 %
 • Zondag
  9° / 3°
  20 %
 • Maandag
  10° / 6°
  70 %
Meer weer