Geen+discussie+meer+over+perceelsgrens
Achtergrond
© Twan Wiermans

Geen discussie meer over perceelsgrens

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BTG) moet in één overzichtelijke kaart duidelijk maken hoe perceelsgrenzen in Nederland lopen. Vanaf 2018 moet deze registratie gaan gelden. Dat raakt agrariërs direct. Daarom is LTO Nederland er nauw bij betrokken.

In 2018 krijgen bijna alle boeren te maken met een integrale aanpassing van de perceelsgrenzen. In deze BGT wordt heel Nederland in één kaart ondergebracht. Spoorlijnen, sloten, snelwegen, percelen, militaire terreinen en ook landbouwgrond.

Het gaat om één kaart van Nederland die burgers en organisaties kunnen raadplegen en die een eind moet maken aan discussies over wie waar verantwoordelijk voor is of waar perceelsgrenzen lopen. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) werkt nu samen met zes andere organisaties om hiervoor de laatste puntjes op i te zetten, waaronder gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat.

Transparanter

Voorzitter Kees Romijn van LTO-vakgroep Melkveehouderij is nauw betrokken bij het proces. 'Deze nieuwe werkwijze zal beter, makkelijker en transparanter moeten zijn. We willen geen herhaling van het verleden, toen er grootschalige perceelsaanpassingen op de boeren werd losgelaten. Het is daarom ook goed dat boeren en tuinders hierover vooraf geïnformeerd worden en dat ze kunnen meedenken.'

Je kunt achter het bureau wel alles uitdenken, maar op het land zie je wat er echt speelt

Kees Romijn, voorzitter LTO-vakgroep Melkveehouderij

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de opdracht van EZ gekregen om alle percelen in kaart te brengen en in overleg te gaan met andere bronhouders over de ligging van de perceelsgrenzen.

Bijzondere positie

Everard Hagedoorn, projectleider bij RVO, benadrukt de bijzondere positie die zij hebben. 'Wij zijn de enige organisatie waarbij het opnieuw vaststellen van de begrenzingen een direct financiële consequentie heeft. De grondoppervlakte raakt boeren in hun bedrijfsvoering.'

Qua proces merken de boeren er niet veel van. De processen van doorgeven van verandering in de perceelsregistratie en het indienen van grondgebonden subsidieaanvragen in de Gecombineerde opgave blijven hetzelfde.

Veranderen

Wat gaat er dan wel veranderen voor de boeren? Hagedoorn ziet vooral de grootschalige perceelsaanpassingen als belangrijkste wijziging. 'We gaan op 1 januari 2018 alle percelen in Nederland baseren op het nieuwe systeem. Alle boeren gaan dit merken', vertelt hij.

'We verwachten dat dat bij ongeveer 60 procent van de boeren om een vrij kleine aanpassing zal gaan, waarbij de afwijking tussen de 0 en 1 procent ligt. Bij 3 procent van de boeren ligt het afwijkingspercentage tussen de 5 en 10 procent. Dat wordt wel een vervelende boodschap.'

Details

Het grote voordeel van deze kaart ten opzichte van de huidige perceelsregistratie is het hoge detailniveau. 'Dat maakt de kaart duidelijker, eenvoudiger in te tekenen en leidt hopelijk tot minder discussies. We hebben geen discussie meer of een lijn goed ligt of niet, maar kunnen het wel hebben over of iets landbouwgrond is of niet.'

Romijn beaamt dat: 'Vooral in bosrijke gebieden wordt het beter zichtbaar waar de perceelsgrenzen liggen. Daar zijn we positief over.'

Bijeenkomsten

Over de percelen die grenzen aan water verwacht de vakgroepvoorzitter meer discussie. 'We willen in het eerste kwartaal van dit jaar een aantal bijeenkomsten in verschillende typen gebieden houden om constructief te kijken waar we in de praktijk tegenaan lopen.'

'Je kunt achter het bureau wel alles uitdenken, maar op het land zie je wat er echt speelt. Het is aan RVO om met goede argumenten te komen voor hun keuzes.'

Zekerheid

Voor LTO geldt vooral het definitieve karakter van de BGT. Romijn: 'Als de BGT in 2018 wordt ingevoerd, hebben boeren veel meer zekerheid over hun oppervlakte. Alleen bij fysieke veranderingen worden de grenzen opnieuw bepaald.'

Hagedoorn benadrukt dat het voordeel voor de boeren vooral een stabiele perceelregistratie is. 'RVO bepaalt zelf minder wat de grenzen zijn. Dat moet samen met de andere organisaties. Elke verandering heeft een directe impact. Alleen in overduidelijke gevallen zullen daarom de percelen worden aangepast.'

Weer

 • Zondag
  5° / 0°
  50 %
 • Maandag
  5° / 2°
  50 %
 • Dinsdag
  7° / 2°
  70 %
Meer weer