Subsidie+waterschap+voor+aanschaf+wasplaats
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Subsidie waterschap voor aanschaf wasplaats

Waterschap Vechtstromen geeft boeren 40 procent subsidie op de aanschaf van een zuivering voor wasplaatsen.

Dat doet het schap om het afstromen van gewasbeschermingsmiddelen naar rivieren, beken en sloten bij het schoonmaken van spuitmachines te voorkomen. En daarmee ook het belang van de sector voor het behoud van een breed gewasbeschermingsmiddelenpakket na te streven.

In het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) zoekt de land- en tuinbouwsector naar verbeteringen ten aanzien van waterkwaliteit en –kwantiteit én versterking van de economische positie van de agrarische ondernemers. Het toepassen van zuiveringstechnieken op afvalwater afkomstig van was- en spoelplaatsen is hierin één van de aandachtspunten.

Niet vrij van middelen

Bestuurslid Ria Broeze van waterschap Vechtstromen: 'Waterschap Vechtstromen onderzocht het afgelopen jaar diverse wasplaatsen van loonwerkers, akkerbouwers en boomkwekers. Geen daarvan was vrij van gewasbeschermingsmiddelen.

Dat heeft invloed op de waterkwaliteit in rivieren, beken en sloten. Ook kunnen autoriteiten besluiten om sommige gewasbeschermingsmiddelen uit de markt te nemen als middelen in het oppervlaktewater aangetroffen blijven worden.

Loonwerkers

Broeze stelt dat In 2016 hebben vooral loonwerkers zijn bezocht en geïnformeerd. In 2017 worden ook akkerbouwers en boomtelers op dezelfde wijze als de loonwerkers bezocht.

Over twee jaar verwachten we dat de sector het op orde heeft. Als we daarna lozingen op het oppervlaktewater aantreffen door ontbreken van een wasplaats, gaan we ons formeler opstellen en handhaven. Maar zo ver willen we het natuurlijk niet laten komen', aldus Broeze.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 24 januari zijn loonwerkers, akkerbouwers en boomkwekers uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst om ze te informeren over de wetgeving, subsidie en de mogelijkheden om waswater van (spuit)machines te zuiveren. Er zijn al meer dan 50 aanmeldingen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  26° / 17°
  60 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer