LTO+ongerust+over+ondergrond+NOP
Achtergrond
© Alex J.de Haan

LTO ongerust over ondergrond NOP

LTO Noord Noordoostpolder vindt dat de overheid bij energiewinning uit de ondergrond meer aandacht moet hebben voor het landbouwbelang.

In een reactie op de ontwerp-structuurvisie Ondergrond wijst voorzitter Joost Lumens van LTO Noord Noordoostpolder op de kwetsbaarheid van de agrarische sector mochten er delfstoffen worden gewonnen in een landbouwgebied.

De vervuilingen die dan kunnen optreden hebben verstrekkende gevolgen voor de agrarische bedrijven in het gebied en de voedselvoorziening in het algemeen.

De overheid legt wel een verband met grondwaterwinning, maar LTO Noord Noordoostpolder mist in de structuurvisie de gevolgen die het kan hebben voor de land- en tuinbouw. Zelfs onderzoeksboringen die daar aan vooraf gaan kunnen het schone imago van de landbouw in het gebied al aantasten, waarschuwt Lumens.

Bovengronds

Beter zou het zijn energiewinning, waarvoor nu plannen liggen om te boren naar schaliegas onder de Noordoostpolder, te vervangen voor energieopwekking bovengronds, adviseert LTO Noordoostpolder.

De afdeling wijst nog eens op het gevaar van bodemdaling en aardbevingen voor de agrarische bedrijfsvoering.

Draagvlak

De overheid stelt dat nationale belangen voor regionale belangen gaan. 'Maar de afgelopen jaren hebben laten zien dat er geen draagvlak is boringen naar schaliegas', aldus Lumens.

Weer

 • Zaterdag
  35° / 18°
  10 %
 • Zondag
  33° / 20°
  10 %
 • Maandag
  33° / 21°
  20 %
Meer weer