Over+uitvoering+belastingregels+wil+fiscus+best+praten
Interview
© Belastingdienst

Over uitvoering belastingregels wil fiscus best praten

Al 25 jaar lang kunnen boeren en tuinders bij hun belastingaangifte gebruikmaken van een erkende lijst van normbedragen. 'Deze landbouwnormen geven letterlijk houvast aan de agrarische ondernemers', zegt Hans Leijtens, directeur-generaal Belastingdienst bij het ministerie van Financiën.

De landbouwnormen worden jaarlijks vastgesteld in onderling overleg tussen de Belastingdienst en LTO Nederland. Dit Platform Landelijke Landbouwnormen deed dat eind november voor de 25ste keer.

Bij dat jubileumoverleg was naast interim-voorzitter Léon Faassen van LTO Nederland Hans Leijtens aanwezig. Hij is sinds ruim een jaar directeur-generaal van de Belastingdienst. Eerder was hij onder meer adviseur bij het ministerie van Defensie. Voordat het kabinet hem benoemde als chef van de Belastingdienst, was hij commandant van de Koninklijke Marechaussee.

Leijtens noemt de landbouwnormen 'heel betekenisvol' voor zowel agrarische ondernemers als de Belastingdienst. 'Mijn indruk is dat ze welkom zijn en dat ze ook echt worden gebruikt.'

Kunt u die betekenis voor de ondernemers in de agrarische sector omschrijven?

'De landelijke landbouwnormen hebben als doel om aan de voorkant zoveel mogelijk zekerheid te verschaffen. De afspraken zijn belangrijk voor de branche. Ze geven duidelijkheid over de spelregels en over de normen die daarbij horen en ze zorgen ervoor dat de belastingbetaler het goede bedrag betaalt. Ze geven letterlijk houvast aan agrarische ondernemers.

'Een voordeel is ook dat het voor boeren en tuinders leidt tot minder administratieve lasten en tot een gelijk speelveld voor alle ondernemers.'

Heeft de Belastingdienst ook baat bij de vaststelling van landbouwnormen?

'Ja. Door deze duidelijke afspraken aan de voorkant kunnen we ons aan de achterkant richten op situaties waar dat echt nodig is. Doordat we minder hoeven te doen aan handhaving kunnen we ons beter richten op risicosituaties.'

Waarom moeten de landbouwnormen elk jaar opnieuw worden vastgesteld?

'Prijzen veranderen en de landbouwnormen moeten een reële afspiegeling zijn van de markten. Daarom stellen we ze jaarlijks opnieuw vast. We doen dat mede op basis van cijfers die Wageningen Economic Research aanlevert.

'We besteden in het overleg ruim tijd aan de 'randen' van het systeem. De gesprekken gaan bijvoorbeeld ook over het toepassen van afschrijvingsmethoden. Daarmee voorkom je interpretatieverschillen achteraf.

'Wat ons betreft zijn de keuzes niet onbegrensd, maar de vastgestelde standaarden kunnen grote invloed kunnen hebben op de rentabiliteit van een agrarische onderneming.'

Hoe ver kan de Belastingdienst daarin gaan?

'Wij zijn uitvoerder van het overheidsbeleid. Wij kijken naar de uitleg van wet- en regelgeving en de ruimte die er mogelijk aanwezig is. Regelingen veranderen kunnen we niet, over de wijze van uitvoering kunnen we wel praten. Maar nogmaals: altijd binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving.'

Boeren en tuinders hebben eigen regelingen op belastinggebied, bijvoorbeeld de landbouwvrijstelling voor waardeverandering van landbouwgrond. Van tijd tot tijd gaat het gerucht rond dat deze landbouwvrijstelling wordt afgeschaft. Moeten ondernemers daar ernstig rekening mee houden of zal het zo'n vaart niet lopen?

'Dat beslist de Belastingdienst niet, dat is echt een politieke afweging. Vorig jaar waren er weer dergelijke geluiden, maar het kabinet lijkt er weinig voor te voelen om dat aan te passen.

'Wel is het zo dat wij bij elke voorgenomen wijziging een uitvoeringstoets doen. Wij kijken naar de mogelijke effecten die het zou kunnen hebben. Datzelfde gebeurt bij amendementen op wetgeving die Kamerleden indienen. Wij toetsen die en rekenen ze door. Maar over de inzet van een fiscaal middel beslissen wij niet.'

Hoe staan boeren en tuinders bekend bij de Belastingdienst? Zijn het lastige 'klanten' of juist niet?

'We moeten allemaal belasting betalen, daar is consensus over. Natuurlijk niet meer dan nodig, maar voor het uitgangspunt dat er belasting moet worden betaald, is veel draagvlak. De belastingmoraal in Nederland is erg hoog en daar zijn we heel blij mee.

'Boeren en tuinders maken keuzes en willen een zo goed mogelijk resultaat bereiken. Daardoor zijn er wel eens meningsverschillen. Maar daarom is het zo mooi dat we het Platform Landelijke Landbouwnormen hebben, waar dat soort dingen op tafel komt. De belangenbehartigers kunnen er pleiten voor de belangen van hun achterban en wij kunnen er een beroep doen op de goede belastingmoraal.

'Voor beide partijen levert dat veel op. Het is ook in ons belang om uitgedaagd te worden in opvattingen en interpretaties. Het is goed om dit samen te doen.'

Het Platform Landelijke Landbouwnormen bestaat nu 25 jaar. Ziet u een mooie toekomst voor dit overlegorgaan tussen de Belastingdienst en de agrarische sector?

'We moeten er zeker mee doorgaan. Ik vind het een groot goed dat we vanuit een open agenda met elkaar kunnen spreken en dat het elke keer weer lukt om een goede balans te vinden tussen de belangen van de agrarische sector en die van de BV Nederland en zo bij te dragen aan een rechtvaardig systeem van belastinginning.'

Weer

 • Donderdag
  5° / 1°
  40 %
 • Vrijdag
  7° / 0°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 4°
  20 %
Meer weer