Dierenbescherming+wil+zuivel+met+%C3%A9%C3%A9n+ster
Interview
© Nieuwe Oogst

Dierenbescherming wil zuivel met één ster

De Dierenbescherming heeft een nieuwe directeur: Peter Verdaasdonk. In juni volgde hij Frank Dales op. Met Verdaasdonk waait er een frisse wind door de organisatie. De werkwijze blijft echter gelijk: via het harmoniemodel werken aan een beter leven voor zoveel mogelijk dieren. Bijvoorbeeld door een sterrenstandaard voor zuivel.

Peter Verdaasdonk had ooit een eigen bedrijf, was directeur bij Madurodam en het Tropenmuseum en werkte de laatste jaren bij culturele instellingen waar cultuur moest worden gecombineerd met onderwijs en commercie. Sinds juni is hij directeur van de Dierenbescherming. 'Waar ik bij de Dierenbescherming op aansla, is de maatschappelijke rol van de organisatie. Respect voor dieren is respect voor jezelf. Dat hoort bij een beschaafde samenleving.'

Hoe zijn uw eerste maanden verlopen?

'De Dierenbescherming is bezig met een intern proces van harmonisatie, zodat we op termijn nog meer werk kunnen verzetten. Wij gaan geen nieuwe dingen doen, maar we willen scherper neerzetten wat we wel en wat we niet doen. We willen de komende jaren zichtbaarder worden in wat we doen.'

Kunt u daar wat specifieker over zijn?

'Onze weg blijft die van het harmoniemodel, maar af en toe zullen we feller en scherper een reactie geven. Zoals met onze brief aan gemeente Oss, toen die bekendmaakte uit oogpunt van mensgezondheid alle kippen in de gemeente te willen ophokken. Dat kan dus echt niet. We willen in kleine stapjes vooruit, een stap achteruit is ondenkbaar. Vandaar ook ons optreden bij uitgelegde hennen – ook wat daar gebeurt kan niet – en het reilen en zeilen bij kalverexporten.'

Dat lijkt mij een lastige uitdaging: het harmoniemodel aanhangen en zichtbaarder zijn.

'Dat is het ook. Veel van ons werk speelt zich af achter de schermen. Onze beleidsmedewerkers dragen inhoudelijke afwegingen aan die in besluitvorming worden meegenomen.

'Een paar maanden geleden namen wij deel aan een sessie van de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken over weidegang. Wij streven naar maximale weidegang. Doe je daar niets aan, dan loopt weidegang autonoom terug.

'Voor het grote publiek zijn wij zichtbaar in de honden, katten, de dierenambulance en de inspectie, maar dat is maar het topje van de ijsberg van wat wij doen.'

Wanneer komt er een sterrensysteem voor zuivel?

'Als het aan ons ligt morgen. We kunnen het zo implementeren. De criteria zijn ontwikkeld en doorgerekend. Maar de zuivelindustrie inclusief LTO wil melk niet differentiëren. Ze staat op het standpunt dat de kwaliteit over de hele linie goed is en zoekt eigen wegen om te verduurzamen.

'Weidegang is een wezenlijk onderdeel van een Beter Leven-keurmerk voor zuivel, maar stalconditie bijvoorbeeld ook. Wij vinden dat wanneer je onderscheid kunt aanbrengen, je dat ook moet doen. De Dierenbescherming steekt nu energie in het creëren van draagvlak voor een sterrensystematiek voor zuivel bij de retail. We hopen op een partij die, net als zes jaar geleden Albert Heijn met varkensvlees, zuivel met één ster van de Dierenbescherming wil verkopen.

'Je ziet dat de ontwikkeling van het Beter Leven-keurmerk niet meer te stuiten is. Het is een maatschappelijke beweging. Kwaliteit en dierenwelzijn tellen steeds zwaarder bij aankopen. Heb je een succesvolle pilot, dan volgen andere supermarkten vanzelf.'

Welke ontwikkelingen zijn er te verwachten als het gaat om het Beter Leven-keurmerk?

'Laten we vooropstellen dat het een hardnekkig misverstand is dat duurzaam ondernemen geld kost. Je kunt daar een goed verdienmodel onder zetten, en in de vierkantsverwaarding is ook nog veel winst te behalen.

'Voor alle diergroepen zijn er nu eisen en de standaarden stijgen. Hoe die zich ontwikkelen is een dynamisch proces. Kijk naar hoe de discussie over het couperen van staarten zich ontwikkelt. Onze inzet is en blijft: minder en beter. In de ideale wereld is er geen Dierenbescherming meer nodig.

'Je kunt je afvragen hoe duurzaam duurzaam is. Je moet de houderij aanpassen aan het dier en niet omgekeerd. De Nieuwe Standaard Kip van Jumbo is onze kip met één ster, maar dan zonder uitloop en met een hogere bezettingsgraad. De Kip van Morgen van Albert Heijn krijgt van ons ook niet de credits die het Varken van Morgen wel krijgt. Het zijn stappen in de goede richting, maar we zijn er nog niet.'

Voor de varkenshouderij wordt het Beter Leven-keurmerk met één ster opgeschaald met milieueisen. Hoe staat het daarmee?

'Wij zijn met Natuur & Milieu in gesprek over hoe milieucriteria kunnen worden toegevoegd aan het Beter Leven-keurmerk. In eerste instantie voor varkensvlees en kip. De grootste uitdaging is het in kaart brengen van relevante milieucriteria en het terugverdienen van de meerkosten. Daar liggen fundamentele discussies aan ten grondslag en is afstemming nodig met alle ketenregisseurs en supermarkten. We zitten midden in dat proces. Meer kan ik daarover nu niet zeggen.

'We willen vooruit met dierenwelzijn, maar zijn geen wereldvreemde wereldverbeteraars die daarbij het commitment van de consument uit het oog verliezen.'

Een duurzamere veehouderij stopt niet bij de landsgrenzen.

'Nee. Dierenwelzijnszaken zijn supranationaal. Wij proberen ze internationaal op te pakken. In het buitenland spelen vergelijkbare issues en in de Eurogroup for Animals hebben we het daar regelmatig over met elkaar.

'Qua veehouderij zijn wij in Nederland een voorbeeld voor anderen. In Oost-Europa staat het dierenwelzijnsbewustzijn nog in de kinderschoenen. Je moet je ook afvragen of het zinvol is je te richten op Oekraïne en China. Op kostprijs kun je daarmee toch niet concurreren, wel als het gaat om kwaliteit en innovaties.'

Weer

 • Donderdag
  6° / 4°
  60 %
 • Vrijdag
  6° / 3°
  70 %
 • Zaterdag
  5° / 1°
  20 %
Meer weer