Alliantie+voor+verduurzaming+vlees
Nieuws
© LTO Noord

Alliantie voor verduurzaming vlees

De Alliantie Verduurzaming Voedsel en de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij slaan de handen ineen en vormen het netwerk MeatNL om marktgestuurde verduurzaming in varkens-, kalf-, rund- en pluimveevleesketens verder te ondersteunen en stimuleren.

De activiteiten van MeatNL zijn gericht op kennisdeling, advisering, matchmaking, pilotprojecten en het aanpakken van knelpunten die verduurzaming in de weg staan.

Zo wordt gewerkt aan een methode voor duurzaamheidsborging voor horeca en slagerijen, wordt onderzocht hoe dierenwelzijn en milieu-aspecten geïntegreerd kunnen worden in duurzaamheidssystemen. Daarnaast wordt verkend wat de mogelijkheden zijn voor import of export van duurzamer vlees.

Pilots

Special aandacht wordt besteed aan vierkantsverwaarding van duurzamer gehouden dieren door pilots te starten met bedrijven uit de gehele keten. Betere vierkantsverwaarding van duurzamer vlees is in het belang van alle ketenschakels omdat de investeringen in duurzaamheid dan over een groter deel van het dier kunnen worden terugverdiend.

Voorloper

Nederland is internationaal gezien voorloper in verduurzaming van agrifoodketens én aan de man brengen ervan. Mede dankzij een unieke samenwerking tussen overheid, NGO's en bedrijven, ook wel genoemd 'The Dutch approach'. Met actieve ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken, willen de initiatiefnemers van MeatNL deze beweging kracht bij zetten.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 13°
  35 %
 • Zondag
  25° / 16°
  40 %
Meer weer