Extra+drainage+tegen+kwelwater+uit+Twentekanaal
Nieuws
© rijkswaterstaat

Extra drainage tegen kwelwater uit Twentekanaal

Rijkswaterstaat stelt voor om boeren langs de zijtak van het Twentekanaal bij Bornerbroek tegemoet te komen met extra drainagemaatregelen. Die zijn nodig nu blijkt dat het aanbrengen van een extra sliblaag op de bodem van het kanaal de toename van kwelwater niet tegenhoudt.

Afgelopen voorjaar werd de laatste laag slib aangebracht in de zijtak van het Twentekanaal ter hoogte van Bornebroek en de Almelose wijk Windmolenbroek om de grondwaterstand in het gebied rond het kanaal te herstellen. Op plaatsen waar het kanaal hoger ligt dan de omgeving, stroomt nog steeds te veel kwelwater vanuit het kanaal naar de omgeving. Dit kan overlast geven voor de landbouw.

Na baggerwerkzaamheden in 2010 werd in het gebied een toename van kwel en vernatting geconstateerd. De verwachting was dat door het aanbrengen van de sliblaag, en door het herprofileren van de kwelsloten, de effecten in de grondwaterstanden op korte termijn zouden dalen.

Verwachtingen

De situatie is volgens Rijkswaterstaat wel vooruit gegaan, maar de daling blijft beperkt en voldoet niet aan de verwachtingen. De oorzaak hiervan wordt onderzocht.

Een van de oorzaken is vermoedelijk een te geringe laag slib, stelt Rijkswaterstaat. 'Het slib in het kanaal is zeer schoon. De hoeveelheid beschikbare slib van eenzelfde kwaliteit is daardoor beperkt, waardoor de aangebrachte laag op de bodem van het kanaal minimaal is. We onderzoeken daarnaast of de samenstelling van het slib optimaal is geweest.'

Slib bestaat uit onder andere water en kleideeltjes. Als er bijvoorbeeld onvoldoende kleideeltjes in het slib zitten, kan de aangebrachte laag de kanaalbodem niet goed afdichten.

Aanvullende maatregelen

Rijkswaterstaat onderzoekt andere methodes en materialen om het grondwater te laten dalen tot het referentieniveau van 2001. Dit onderzoek en de voorbereiding van nieuwe werkzaamheden kost echter tijd. 'Om de wateroverlast voor de boeren in het omliggende gebied op korte termijn al te verminderen, gaan we nog dit jaar maatregelen op hun percelen treffen. Daarover zijn we in gesprek met de betrokken boeren . Een van die mogelijkheden is het aanleggen van een drainagesysteem.'

Eerder dit jaar heeft Rijkswaterstaat de kwelsloten al opnieuw geprofileerd, zodat het kwelwater goed en snel kan worden afgevoerd.

Oplossing langetermijn

Het uiteindelijke doel is volgens Rijkswaterstaat om tot een blijvende acceptabele situatie te komen voor de betrokken boeren. Er moet een oplossing komen die niet alleen de problemen in het gebied rond de zijtak verhelpt, maar die ook een dergelijke situatie in de toekomst helpt voorkomen, aldus de rijksdienst.

Rijkswaterstaat blijft intussen de situatie doorlopend monitoren met behulp van de peilbuizen in het gebied. Meer informatie is te vinden op de pagina Twentekanalen: waterbeheer zijkanaal.

Weer

 • Vrijdag
  27° / 20°
  80 %
 • Zaterdag
  25° / 19°
  80 %
 • Zondag
  26° / 18°
  60 %
Meer weer