%27Kentekenplicht+moet+voordeel+voor+boer+hebben%27
Achtergrond
© Anne van der Woude

'Kentekenplicht moet voordeel voor boer hebben'

LTO-bestuurders zijn vorige week bijgepraat over de kentekenplicht voor landbouwvoertuigen die het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) wil invoeren. Een wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer. LTO vindt dat kentekenplicht voordelen moet hebben voor boeren. 'Op tafel ligt een pakket waar boeren meer verder kunnen.'

LTO-bestuurder voor verkeer Jakob Bartelds gaf vorige week tijdens een gesprek met het ministerie van I&M aan dat Nederland als laatste Europese land nog geen kentekenverplichting voor trekkers heeft. Dat is op zich geen probleem en de Tweede Kamer vond dat eerst ook. Maar in 2014 sprak een meerderheid zich uit voor kentekening van alle gemotoriseerde voertuigen op de openbare weg, ook voor trekkers.

Voor LTO was dit reden om te onderhandelen over de voorwaarden. Bartelds: 'Tegenover kosten voor boeren moeten voordelen staan in het belang van de verkeersveiligheid en het efficiënt gebruik mogen maken van wegen. Dat betekent dat voor alle trekkers de maximumsnelheid van 25 kilometer omhoog moet naar 40 kilometer per uur, zodat dit bij de praktijk aansluit.'

Geen verrassingen

Daarnaast wil LTO geen verrassingen zoals plotseling opdoemende wegenbelastingen, kostenverhogende keuringsverplichtingen en alsnog uit de hand lopende kosten van leges en dergelijke. 'Daarop terugkijkend vind ik dat we behoorlijk op weg zijn, maar gemeenten en provincies moeten nog wel een paar stappen zetten', zegt Bartelds.

In het voorstel gaat de kentekening per voertuig zo'n 30 euro kosten. LTO wil dat dit voor langere tijd is gegarandeerd. Van dit bedrag is 18 euro bedoeld voor de registratie en tenaamstelling en 12 euro voor de kentekenplaat. Per voertuig is één kentekenplaat vereist.

Wettelijke eisen

Met de kentekenplicht worden de voertuigen op naam gezet en dat maakt het mogelijk om te controleren of landbouwvoertuigen aan de wettelijke (technische) eisen voldoen. Bijvoorbeeld of aanhangwagens voorzien zijn van remmen en daarmee veilig 40 kilometer per uur kunnen rijden.

Met het kenteken is straks ook elk voertuig apart verzekeringsplichtig. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) verwacht hierdoor dat meer trekkers en voertuigen verzekerd zullen zijn, waardoor de premies niet zullen stijgen.

Diefstal

Ook bij diefstal helpt kentekenregistratie om de eigenaar te achterhalen. Volgens het ministerie van I&M wordt er jaarlijks voor tientallen miljoenen euro's aan landbouwvoertuigen gestolen. Meerdere voertuigen worden terugvonden, waarvan de eigenaar niet bekend is.

Na de invoering van de kentekenplicht blijven er ontheffingen bestaan voor (landbouw)voertuigen die de maximaal toegestane afmetingen en massa's overschrijden en toch gebruikmaken van de openbare weg. Belangrijk is dat de uitvoering van de regels wordt vereenvoudigd.

Dwaas

LTO vindt het dwaas dat meerdere ontheffingen nodig zijn voor eenzelfde voertuig (met leges en tijdverlies) als hiermee over wegen van verschillende wegbeheerders moet worden gereden.

De RDW en het ministerie werken samen aan één loket voor het aanvragen van voertuiggebonden ontheffingen. De aanvrager kan dan per voertuig één ontheffing krijgen voor het rijden over de wegen van een of meerdere wegbeheerders. Het ministerie zet zich ervoor in dat dit voor medio 2018 is geregeld. Dat het zo lang duurt, is het gevolg van tegenstribbelende wegbeheerders die de bevoegdheid tot het verlenen van ontheffingen niet uit handen willen geven.

Provinciale wegen

Ook wil LTO geregeld zien dat trekkers mogen rijden over rondwegen en provinciale wegen. 'Bij maximaal 40 kilometer per uur is het snelheidsverschil tussen trekkers en auto's die doorgaans maximaal 80 kilometer per uur op die wegen mogen rijden, veel kleiner dan nu', zegt Bartelds.

'Het is zowel voor de verkeersveiligheid als de ondernemer beter om niet door dorpen te moeten hobbelen, maar over een rondweg of provinciale weg te rijden. Ik begrijp niet waarom wegbeheerders daarop tegen kunnen zijn.'

Pluktreintjes

Een bijzondere situatie betreft de pluktreintjes bij de fruitoogst. LTO pleit voor een praktische ontheffingsregeling. Het ministerie wil om redenen van verkeersveiligheid geen uitzondering maken voor deze voertuigen. Wel is het zo dat alleen de trekker en de laatste wagen voorzien moeten zijn van een kenteken. Op korte termijn komt er een gesprek om nogmaals te kijken naar een sluitende ontheffingsregeling.

Door Europese regels veranderen ook de eisen waaraan voertuigen moeten voldoen om op de openbare weg te mogen rijden. LTO vindt dat de aanpassing van de regels niet mag betekenen dat ondernemers moeten investeren in ingrijpende aanpassingen van de huidige voertuigen. De politiek moet zich hiervoor hardmaken.

Besluit dit najaar

De verwachting is dat de Tweede Kamer dit najaar een besluit neemt over de invoering van het kenteken en vervolgens de Eerste Kamer. Daarna gaan ook de 40 kilometerregeling en de ontheffingen gelden. Bij de invoering zijn nieuwe voertuigen direct kentekenplichtig. Voor de al in eigendom zijnde voertuigen wordt een overgangsperiode van minimaal een jaar ingesteld om de kentekens aan te vragen. LTO en RDW zorgen voor communicatie richting boeren.

Weer

 • Zaterdag
  16° / 11°
  20 %
 • Zondag
  16° / 11°
  75 %
 • Maandag
  18° / 14°
  50 %
Meer weer