Twee+maanden+winterrust+ganzen+in+Friesland
Nieuws
© Ida Hylkema

Twee maanden winterrust ganzen in Friesland

De winterrustperiode voor ganzen in Friesland blijft gehandhaafd op twee maanden en wordt niet verlengd naar vier maanden.

Dat is de inzet van Gedeputeerde Staten en landbouw-, natuur-, en jagersorganisaties. Het is niet mogelijk gebleken om een goede evaluatie uit te voeren naar de effecten van de Friese ganzenaanpak. Zolang die er niet is, is het volgens alle betrokken partijen niet verantwoord om de rustperiode te verlengen.

De Friese ganzenaanpak ging in 2014 van start en is een combinatie van verjaging met ondersteunend afschot, winterrust en foerageergebieden. Het doel is om een balans te vinden tussen bestrijding en bescherming, waarbij de schade aan landbouwgewassen jaarlijks met 5 tot 10 procent moet afnemen. Ook zijn er maatregelen in opgenomen om het aantal overzomerende ganzen terug te brengen.

Uitvoeringsplan

Volgens het uitvoeringsplan zou met ingang van het seizoen 2016/2017 een rustperiode van vier maanden ingaan, maar Gedeputeerde Staten stellen nu aan Provinciale Staten voor om deze verlenging van de rustperiode nog een jaar uit te stellen.

De afgelopen jaren zijn er verschillende schaderegelingen van kracht geweest, waardoor vergelijken van jaren erg lastig is. Daarnaast was er in 2015 sprake van ernstige muizenschade in belangrijke ganzengebieden. Dit heeft onmiskenbaar invloed gehad op de ganzenschade, maar hoeveel is niet aan te geven. Ook de effecten van verjaging en bejaging kunnen niet goed in beeld worden gebracht.

Handhaving

Voor LTO Noord en andere organisaties was dit eerder dit jaar al reden om te pleiten voor handhaving van de rustperiode van twee maanden. De Friese politiek wilde toen evenwel toch een evaluatie. Hieruit blijkt nu dat er nog geen goede conclusie is te trekken over het effect van de aanpak.

Voorzitter Geart Kooistra van LTO Noord Fryslân is blij met het voorstel en de steun van alle betrokkenen hierin. 'Als landbouw zijn we destijds akkoord gegaan met de maatregelen van de Friese ganzenaanpak, op voorwaarde dat er een goede evaluatie komt.'

Provinciale Staten moeten zich in september uitspreken over de handhaving van twee maanden winterrust.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  7° / 0°
  30 %
 • Donderdag
  3° / 2°
  80 %
 • Vrijdag
  7° / 5°
  80 %
Meer weer