Boer benut dierenarts beter

Melkveehouder Rinus Bos wilde een intensievere samenwerking met de dierenarts, maar zag tegen de kosten op. Het Courage-project 'Gezonde Partners' trok zijn interesse en greep hij met beide handen aan. Inmiddels wil hij niet meer zonder deze werkwijze waarbij boer en dierenarts gezamenlijk een doel stellen.

Boer+benut+dierenarts+beter
© Langs de Melkweg

Bos melkt in vof met zijn vrouw Gerdien nabij Deventer een koppel van 90 melkkoeien. Vorig jaar waren dat er nog 75.

'Met de voorgenomen groei voorzag ik al dat het lastig is al het werk alleen goed bij te fietsen. Ik had behoefte aan meer vastigheid in de begeleiding', vertelt hij.

Ledenraad RFC

Toen Bos via de ledenraad van Royal FrieslandCampina (RFC) werd gevraagd of hij interesse had om deel te nemen aan het project 'Gezonde Partners', hapte hij toe.

Jorien Druijf van Dierenkliniek Deventer, de dierenartsenpraktijk van Bos, besloot zich als dierenarts bij het project aan te sluiten. De twee gingen om tafel en maakten afspraken.

Financiën

Belangrijk onderdeel daarvan is de financiële component. Ze spraken af dat de kosten die aan het plan van aanpak zijn verbonden, voor twee derde worden vergoed door Bos. Als de doelstelling werd behaald, zou het andere deel ook worden betaald.

Het formuleren van een doelstelling en plan van aanpak bleek lastig. 'Bij het goed op papier krijgen hiervan heeft Geart Benedictus, die het project begeleidt, ons geholpen', vertellen Bos en Druijf.

Focus bewaren

'Dat was nuttig, want we leerden dat er nogal wat bij komt kijken om het plan van aanpak goed scherp te krijgen en te beschrijven. Ook wees hij op het belang van één doel per keer te stellen. Dit helpt om de focus te bewaren.'

Bos wilde graag de vruchtbaarheid verbeteren. Uiteindelijk resulteerde dit in de doelstelling om de tussenkalftijd (TKT) van 398 dagen in een jaar terug te brengen naar 370 dagen.

Vaste bezoeken

Belangrijkste afspraak in het plan van aanpak is dat Druijf elke vier weken een bezoek brengt aan het melkveebedrijf. Er vindt dan tochtcontrole plaats bij alle koeien die circa 40 dagen aan de melk zijn en drachtcontrole vanaf 35 dagen dracht.

Dat geldt ook voor de pinken, die vanaf de leeftijd van twaalf maanden op tocht worden gecontroleerd.

MPR-cijfers

Eventuele behandelingen gaan in overleg en zowel Druijf als Bos nemen een deel van de administratie voor hun rekening. Ook bespreken ze elke keer de MPR-cijfers en zaken die opvallen.

'Meerwaarde van de dierenarts is dat zij het doel breed benadert. Ook de droogstand, ketoseattenties en ureumwaardes passeren de revue', zegt Druijf.

Afspraken nakomen

Die werkwijze bevalt Bos. 'Omdat je vaste afspraken maakt, kom je die ook na. Ik laat zo minder aan het toeval over en het resultaat is dat er minder koeien 'ongemerkt' uitlopen door niet tochtig te worden of te laat geïnsemineerd te worden.'

Met de werkwijze is ook resultaat geboekt. De spreiding in tussenkalftijd is kleiner tussen de koeien. De vaarzen kalven gemiddeld eerder af, de interval afkalven en eerste inseminatie is korter, en het laatste kwartaal lag de tussenkalftijd gemiddeld op 380 dagen.

393 dagen

Over het hele jaar ligt de tussenkalftijd op 393. Een vooruitgang, maar onvoldoende gezien het gestelde doel van 370.

'We zijn erachter gekomen dat dat doel te ambitieus was', lacht Druijf. 'Ook is een lagere TKT op zichzelf waarschijnlijk minder geschikt om als doel aan te houden. Het getal op zich zegt te weinig. De spreiding is minstens zo belangrijk bijvoorbeeld.'

Nieuw doel

De dierenarts blijft positief over het project en wil net als Bos zeker door. Binnenkort formuleren ze een nieuw doel. 'Dat moet nog concreter en realistischer, zo veel is wel duidelijk', schetst Druijf.

'Als praktijk moeten we nog evalueren hoe lonend deze aanpak financieel is, maar komen er meer aanvragen voor deze werkwijze, dan staan wij daar positief tegenover, vervolgt de dierenarts. 'Al moet de vraag daarvoor van de melkveehouder komen. Die moet het zelf willen, dat is de basis voor succes.'

Vertrouwen

Bos deelt die mening: 'Vertrouwen is de basis. Door deze werkwijze neem je meer tijd voor overleg. De kennis van de dierenarts komt zo veel meer beschikbaar voor mij.'

Door het niet halen van het doel hoeft Bos een derde van de gemaakte uren niet te betalen, maar dat is voor hem niet leidend. 'Ook zonder die regeling behoud ik graag deze werkwijze. Samenwerken als partners brengt mij veel meer dan de werkwijze van voorheen waarbij de dierenarts louter kwam voor het oplossen van problemen.'

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  7° / 1°
  10 %
 • Zaterdag
  9° / 2°
  10 %
 • Zondag
  10° / 4°
  5 %
Meer weer