Ontwerpbeheerplannen+Laag%2DHolland+klaar
Nieuws
© Wikipedia

Ontwerpbeheerplannen Laag-Holland klaar

Provincie Noord-Holland heeft de ontwerpbeheerplannen voor de Natura 2000-gebieden in Laag-Holland vastgesteld.

Het gaat om de beschermde natuurgebieden Eilandspolder, Polder Westzaan, Polder Zeevang, de Wormer, het Jisperveld, de Kalverpolder, het Ilperveld, het Oostzanerveld, het Twiske en Varkensland.

In de plannen zijn de beheermaatregelen opgenomen voor het behoud van het leefgebied van bijzondere dieren en planten, zoals veenlandschap voor de kemphaan, roerdomp en watersnip.

Agrarische natuurvereniging

De looptijd van de plannen is zes jaar. De plannen zijn opgesteld in overleg met de agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken, LTO Noord, de betrokken gemeenten en natuur-, recreatie- en waterbeheerders.

Als ook het Rijk de ontwerpplannen heeft vastgesteld worden de beheerplannen ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen daarop reageren. Na het verwerken van die reacties kunnen de plannen definitief worden vastgesteld.

Informatieavonden

Er staan twee informatieavonden gepland, de eerste op 25 april in Hotel De Rijper Eilanden in De Rijp en op 26 april in de Proeferij De Koekfabriek in Zaandam.

Weer

 • Donderdag
  8° / 6°
  70 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  50 %
 • Zaterdag
  5° / 1°
  70 %
Meer weer