Gebiedscoöperatie legt verbinding

Verbinden van onderwijs, overheid en ondernemers in de regio. Dat wil de Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe bewerkstelligen, waarbij innovaties tot stand moeten worden gebracht, de economie wordt gestimuleerd en de dorpen leefbaar blijven. Vooral met de agrarische sector wordt nauw samengewerkt.

Gebiedsco%C3%B6peratie+legt+verbinding
© Peter Nefkens

'De Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe is de startmotor die je aanzet, maar op een gegeven moment moet de motor zelf draaien', zegt Rudi Hooch Antink uit Koekange. De melkveehouder is medecontactpersoon in de coöperatie namens de Graslandstudieclub Koekange-Ruinerwold en weet als geen ander hoe wordt gewerkt.
'Zij zoeken mensen die de kar kunnen trekken en proberen later projecten te koppelen.' Geert Remmelts uit Ruinerwold, bestuurslid van de graslandstudieclub, sluit zich daarbij aan. 'Ze zoeken ook uit wat mogelijk is en onmogelijk. Wij spelen in op wat zij aanbieden.'
De eerste gesprekken over de coöperatie werden al in 2011 gevoerd met toen nog gemeente De Wolden als speerpunt. Het uitgangspunt was meteen om overheden, ondernemers en kennisinstellingen structureel met elkaar te laten samenwerken. Zo wilde de coöperatie krimp tegengaan, jonge talentvolle mensen behouden voor de regio en ondernemerschap aanjagen.
Vijf jaar later is de coöperatie aardig op stoom gekomen, niet in de laatste plaats door de inzet van coördinator Jan van Goor uit Zuidwolde en programmamanager Berber Jansen uit Ruinen. Door partijen met elkaar te verbinden, kunnen in de ogen van het tweetal daadwerkelijk innovaties worden ontwikkeld.
Het werkgebied werd vergroot tot heel Zuidwest-Drenthe, maar de ogen worden zeker niet gesloten voor buurman Overijssel. 'We hebben net een subsidieaanvraag ingediend bij Kennispoort Zwolle om een deel van de projectleiding gefinancierd te krijgen', haakt Van Goor daarop in. 'Bij een tussenpresentatie van de Verisscan zat de zaal vol met 65 agrarische boeren uit de hele regio, van Donderen tot de Kop van Overijssel.'
Onlangs werd bij melkveehouder Wout Graveland in Koekange plaatsspecifieke bekalking uitgevoerd aan de hand van een eerder gemaakte kaart met de Verisscan, een machine die verschillende bodemeigenschappen nauwkeurig in kaart brengt.
'De coöperatie zocht de mensen bij elkaar. Dat zouden we zelf ook wel kunnen, maar dit is voor ons natuurlijk veel makkelijker. Zo kwam de kalkstrooimachine van een werktuigencombinatie uit Zweeloo; dat heeft de coöperatie geregeld', legt Remmelts uit.
De gebiedscoöperatie wil graag innovatief bezig zijn, dat straalt ze overal uit. 'Ik wil altijd graag bij de kopgroep horen, dus dan doe ik mee. Ik wil erbij zijn, want dit is de toekomst', verwijst Hooch Antink naar de Verisscan. 'Maar ook projecten als glasvezel en de verwerking van bermgras vind ik voor onze sector belangrijk. Met de gebiedscoöperatie vindt kennisuitwisseling plaats binnen de regio. Ik kan ook wel wat zelf, maar zij zijn op meerdere vlakken actief. Dan kun je zaken makkelijk koppelen.'
Het glasvezelverhaal is is daarbij heel belangrijk, benadrukt Hooch Antink. De gegevens die we met de Verisscan krijgen, kunnen straks vanaf de trekker binnen een half uur op de laptop staan. Je krijgt steeds meer data-uitwisseling.'

Welkome partner

De gebiedscoöperatie fungeert ook als schakel tussen de landbouw en het onderwijs. Voor Terra MBO in Meppel is de coöperatie een welkome partner. 'De studenten van Terra kunnen bij ons ervaring en kennis opdoen. Die kennis is ook snel beschikbaar. Dat is mede de verdienste van de coöperatie', vindt Hooch Antink.
Dat wordt onderschreven door Rosalie Rooze, die namens Terra MBO deelneemt aan de gebiedscoöperatie. 'Het is belangrijk dat studenten in aanraking komen met innovatieve projecten, zo kunnen ze up-to-date kennis opdoen', weet Rooze uit ervaring. Jansen: 'Terra maakt via ons weer gebruik van studenten van de universiteit in Wageningen.'
Terra MBO is al vijf jaar bezig met 'regioleren', waarbij studenten leren, werken en ondernemen combineren. 'De samenwerking met het bedrijfsleven wordt steeds sterker. Zo pakken we met de huidige boeren projecten op, waarbij de toekomstige boeren kennis opdoen. De gebiedscoöperatie heeft verschillende inspiratieavonden georganiseerd. Daar zijn veel vraagstukken naar voren gekomen. We zorgen dat we de vragen scherp krijgen. Daaruit kunnen dan wellicht weer projecten ontstaan.'
Zo is een groep studenten bezig met bermgras; ze kijken of er meer mee kan dan composteren alleen, vertelt Rooze. 'Eerder zijn we al met koolzaadolie bezig geweest, in combinatie met de bloedluisproblematiek. Zo hebben we meerjarige projecten met de coöperatie. We moeten met elkaar in gesprek blijven. De studenten varen er wel bij, de bedrijven ook.'

Nut en noodzaak

Nog niet iedereen ziet nut en noodzaak van zo'n coöperatie. 'Onbekend maakt onbemind', reageert Van Goor. 'Maar wij waren laatst bij een brainstormsessie in Frederiksoord, waar de Maatschappij van Weldadigheid aan de slag gaat met de nalatenschap van Johannes van den Bosch. Toerisme, maar daar past de verkorte voedselketen weer in', weet Jansen. 'We kijken of meer in de eigen regio kan worden geproduceerd.'
Van Goor geeft een voorbeeld: 'Nu gaat een varken van Nederland naar Italië en wordt er luxe ham van gemaakt. Dat kan hier natuurlijk ook. Er gaat van alles weg, wij zoeken boeren die regionaal iets willen betekenen. Zo kan de voedselketen goed zijn voor de werkgelegenheid en de lokale economie.'

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  21° / 13°
  55 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  20 %
 • Zondag
  23° / 11°
  10 %
Meer weer