FBE Utrecht zoekt het in samenwerking

Provincie Utrecht is een draaipunt voor veel faunasoorten. Ganzen, zwanen, mezen, maar ook herten en dassen trekken door de provincie of gebruiken het als rust en foerageergebied. Dat maakt dat het wildbeheer er extra veel dynamiek kent, stellen twee bestuurders en secretaris van de provinciale Faunabeheereenheid (FBE) vast. Alleen door een goede onderlinge samenwerking lukt het om het beheer optimaal in te vullen.

FBE+Utrecht+zoekt+het+in+samenwerking
© Joost de la Court

Petra Doornenbal was als Statenlid voor het CDA al veel bezig met natuuronderwerpen. Sinds vorig jaar zomer kan de Lopikse de lijn doortrekken als onafhankelijk voorzitter van het Utrechtse FBE-bestuur. 'Ik ben van huis uit mediator. Bemiddelen tussen tegengestelde belangen en daarin een uitweg zien te vinden komt hierin samen met mijn belangstelling voor het landschap en erfgoed van Utrecht.'
Wildbeheer en wildschade waren vooral het domein van boer en jager, omdat daar de raakvlakken het meest direct zijn. De laatste tijd bemoeien ook burgers zich steeds vaker met het wildbeheer. Nog heel recent ontstond maatschappelijke verontwaardiging toen actualiteitenrubriek 2Vandaag beelden toonde van de knobbelzwanenjacht.
'Schade moet worden bestreden, maar mensen identificeren zich steeds meer met dieren', ziet Doornenbal. 'Daar haakt ook de Partij voor de Dieren op in, zie ook de kalverenkwestie.'
Je hebt met emoties te maken, dan is het zaak met verwachtingsmanagement in te spelen op die maatschappelijke druk, constateert de FBE-voorzitter. 'Activiteiten als faunabeheer zijn niet per se slecht , maar ze liggen wel gevoelig. Het vraagt om verstandig optreden en hoe je je als jagers presenteert.'

Breed draagvlak

Wat het faunabeheer betreft is het draagvlak binnen de FBE zelf breed, constateert Doornenbal met tevredenheid. Jagers, boeren, terreinbeheerders en grondbezitters werken daarin goed samen. 'Ze zijn het er allemaal over eens dat jacht nodig is, maar het gaat wel om beheer en de manier waarop.'
FBE-Utrecht vervult een katalysatorfunctie, inventariseert waar schades optreden en zorgt dat het wildbeheer daarop wordt aangepast, benadrukt FBE-secretaris Jeroen Nuissl. 'We staan voor een duurzaam, planmatig en gecoördineerd beheer. Daar gaan we voor. We kunnen het beleid van de provincie ook alleen uitvoeren omdat over en weer goed naar elkaar wordt geluisterd.'
De FBE fungeert als een draaipunt waarop verschillende belangen worden afgestemd, schetst Nuissl. 'Het voorkomen van schade is al een hele dynamiek op zich. Dat vergt veel 'wheelen en dealen'.'
Hij stelt vast dat het juist door de goede en open onderlinge samenwerking tussen eerdergenoemde partijen lukt om het faunabeheer optimaal in te vullen. Doornenbal vult aan. 'Je proeft zo ook heel direct of iets goed of iets minder goed uitpakt.'

Complex

Fruitteler Anton van Garderen, die namens LTO Noord in het FBE-bestuur zit, geeft de aanpak van het ganzenprobleem als voorbeeld. 'Voor ons is de opzet van een beleid met ganzenopvang in rustgebieden een lastige. We hebben ze immers liever niet dan wel. Vooral in het Vechtplassen-gebied ligt het complex.'
Dat het er toch van kwam is volgens Van Garderen mede het resultaat van een compromis in de FBE. 'Je zit hier aan tafel met meerdere partijen, en uiteindelijk moet het wel ergens heen.'
Er kwam een regeling waarbij de zomerganzenpopulatie jaarlijks met 23.000 exemplaren wordt teruggebracht in ruil voor winterrust. Daarbij kunnen boeren in de rustgebieden een beroep doen op een regeling waarbij 100 procent van de schade wordt vergoed, inclusief een kleine premie, en er geen eigen risico of meldkosten zijn. 'Je maakt er zo toch het beste van', zegt Van Garderen.
En het werkt, stelt Nuissl vast. 'Je ziet de ganzenstand naar beneden gaan. Dat komt ook omdat alle partijen, inclusief de terreinbeheerders, hun bijdrage leveren. Maar het werkt ook omdat agrariërs zelf actiever zijn. Er zijn nu meer handen die het werk doen.'
Volgens Doornenbal zal het nog wel een tijdje duren voordat het streefaantal van 7.000 overzomeraars is gehaald. 'Daarin moet je gewoon eerlijk zijn. We hebben de ganzen nu eenmaal niet aan een touwtje.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  75 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
Meer weer