Aan het werk met brandpreventie

Als renovatiewerk in de stal plaatsvindt, is het raadzaam om het brandrisico te beperken. Extra aandacht en hulpmiddelen kunnen helpen om de brandveiligheid op een hoger niveau te brengen. Zes praktische overwegingen van Bram Scheurwater (Rombou), Anne van Rossum (DLV Advies) en John de Hoon (Interpolis).

Aan+het+werk+met+brandpreventie
© Jan Beets

1Investeer in toekomstig rendement

Als je je stal gaat renoveren, is dat om een stal toekomstproof te maken. Je wilt de beste leefomstandigheden voor de dieren creëren waardoor de technische en daarmee de economische prestaties verbeteren, benadrukt De Hoon. Kijk daarom minimaal tien jaar vooruit. Vaak komt dan het verwijderen van asbesthoudende golfplaten ook in beeld. Vanaf 2014 komt er een verbod op asbestdaken.

Als je het dak aanpakt, volgen er meerdere drastische ingrepen, zoals het opnieuw isoleren van de stal en het aanpassen van het klimaatsysteem. Zo'n renovatie kun je bijna zien als het bouwen van een nieuwe stal. Daarom is het naleven van de regels uit het meest recente Bouwbesluit raadzaam. Beschouw de kosten van extra (brand)veiligheidsmaatregelen dan niet als kostenpost, maar als investering in de toekomst.

2Organiseer een brandoefening op je bedrijf

Als de brandweer de specifieke situatie op een bedrijf kent, is dat volgens Scheurwater efficiënter bij het blussen van een stalbrand. Verlies van dieren, afdelingen of bedrijfsgebouwen wordt beperkt. Het opnieuw draaiend krijgen van een bedrijf wordt gemakkelijker en de vervolgschade na een brand wordt beperkt.

Je kunt de brandweer bekendheid met je bedrijf geven door ze een calamiteitenoefening op jouw bedrijf te laten houden. Brandweerlieden komen dan met allerlei materieel om te trainen.

Als ondernemer krijg je inzicht in mogelijke verbeterpunten op je bedrijf. Zo zijn het goed kunnen positioneren van brandweervoertuigen en de aanwezigheid van voldoende bluswater vaak aandachtspunten. Een evaluatie levert vaak ook veel tips op om preventief zaken beter voor elkaar te krijgen. Dat is winst voor alle partijen en de dieren.

3Laat elektra keuren volgens NEN 3140

Houd bij het renoveren van een stal rekening met een extra investering voor extra veiligheid van circa 1.000 euro. Dit zijn volgens Van Rossum de kosten voor een elektrakeuring volgens NEN 3140, een norm voor de periodieke inspecties van bestaande installaties. Kortsluiting in de elektriciteitsvoorziening is namelijk de meest voorkomende oorzaak van stalbrand.

Bij het renoveren van stallen worden er nogal eens nieuwe dingen geïnstalleerd en gevoed met de aanwezige stroomvoorziening en kabels. De capaciteit van deze kabels is lang niet altijd berekend op het vermogen dat erdoorheen moet. Te 'lichte' kabels worden te warm en kunnen gaan smelten.

Na renovatiewerkzaamheden laten veel veehouders zo'n verdiepende elektrakeuring vrijwel nooit uitvoeren vanwege de extra kosten die dat met zich meebrengt. Een ongestoorde stroomvoorziening is echter een belangrijke levensader van een veehouderijbedrijf.

4Zorg voor echt aparte units in de stal

Als er brand uitbreekt in een stal, moet je de brandhaard zoveel mogelijk isoleren, stelt Van Rossum. Stallen met gemetselde muren zijn brandveiliger dan stallen met veel afscheidingen van kunststof. Ook voer- en waterleidingen of kabelgoten die door een brandwand heengaan, moeten brandwerend worden gemaakt. Dit geldt ook voor de deuren.

Onzorgvuldigheden bij het maken van brandscheidingen zorgen ervoor dat de totale brandwerendheid faalt. Om de doorsteek van bijvoorbeeld pvc-leidingen brandveilig te maken zijn er speciale manchetten die een leiding dichtknijpen als deze smelt.

Beperk verder de gevolgschade na een stalbrand door zorg te dragen voor een aparte elektravoeding per stal. Brand in één stal kan dan geen gevolgen hebben voor het functioneren van de klimaatinstallatie van de andere stallen op hetzelfde erf.

5Maak de vloeren brandveilig

Als vloeren bestaan uit brandbaar materiaal, dan is dat bij brand een crime voor zowel de dieren als hulpverlenende instanties zoals de brandweer. Als roosters bij renovatie vervangen moeten worden, is het volgens De Hoon verstandig om voor een brandveilige variant te kiezen. Betonroosters zijn dat, maar deze zijn niet overal toepasbaar.

In kraamstallen en opfokhokken voor biggen worden vaak volkern kunststof roosters gebruikt, maar ook hiervoor zijn er brandveilige alternatieven. Er zijn roosters met een staaldraadkern en een speciale brandwerende coating op de markt. Ondanks de wellicht iets hogere prijs van deze roosters met een brandveiligheidsklasse Bfl-S1 is het raadzaam om alleen al vanuit welzijnsoogpunt daarvoor te kiezen.

6Benut beelden van een infraroodcamera

Een hulpmiddel om zelf de eerste preventiecheck uit te voeren, is de aanschaf van een eenvoudige infraroodcamera. Volgens Scheurwater kun je daarmee warmteverschillen zichtbaar maken zonder dat je meteen een deskundige in moet huren. Om daarmee te kunnen werken hoef je echt geen expert te zijn; enige oefening baart kunst.

Je kunt het apparaat gebruiken om te kijken naar warmteontwikkeling in de meterkast of het te warm worden van stroomkabels. Maar de infraroodcamera is ook te gebruiken voor het opsporen van luchtlekken en koude plekken in afdelingen met dieren.

Sommige smartphones beschikken tegenwoordig ook over een nachtstand die beelden laat zien op basis van infraroodstraling.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  22° / 11°
  20 %
 • Maandag
  20° / 11°
  45 %
 • Dinsdag
  23° / 11°
  20 %
Meer weer