PBL+en+CPB%3A+milieudruk+landbouw+daalt
Nieuws
© Arno de Snoo

PBL en CPB: milieudruk landbouw daalt

De milieudruk van de landbouw daalt door de Europese milieuregels en nationaal, provinciaal en soms lokaal beleid.

Dat stellen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Centraal Planbureau (CPB) in de studie 'Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario's - Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO).

Als er veel aandacht voor klimaat en milieuproblematiek is, daalt de uitstoot van ammoniak, lachgas, fijnstof en stikstofoxiden ten opzichte van het referentiejaar 2013.

Als er minder aandacht voor de klimaat- en milieuproblematiek is, is de afname minder sterk. Zo is de daling van de uitstoor van methaan minder vanwege de hogere melkproductie.

Emmissiereductie

Beide scenario's kennen een lagere milieudruk dan in het referentiejaar. Dat is een gevolg van de implementatie van Europese regels voor emissiereductie. Ook is er sprake van een toename van het mestoverschot.

Deze toename maakt mestverwerking noodzakelijk. Bij veel aandacht voor de milieuproblematiek is er echter een afname van het mestoverschot.

Invloed burger

PBL heeft ook gekeken naar de invloed van de burger als consument, bewoner of recreant van het landelijk gebied. Bij veel aandacht voor het milieu leidt deze invloed tot toename van natuurgebieden, een kleinere veestapel, meer koeien in de wei en meer 'keurmerk'- of streekproducten.

De onderzoekers gaan er van uit dat de consument vaker bereid is te betalen voor andere productiewijzen. De extensieve landbouw neemt daarmee licht toe. Dat kan lokaal leiden tot een hogere natuurwaarde en betere waterkwaliteit.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer