WNF%3A+natuur+herstelt%2C+behalve+op+boerenland
Nieuws
© no ps

WNF: natuur herstelt, behalve op boerenland

Diersoorten in Nederland laten een voorzichtig herstel zien. Dat staat in het eerste 'Living Planet Report - Natuur in Nederland' van het Wereld Natuur Fonds (WNF).

Het natuurherstel is hoopgevend, maar gering en kwetsbaar, meldt het WNF. De gemiddelde toename van dieren in Nederland komt grotendeels door de sterke opleving in rivieren en drassige gebieden. Soorten als libellen, moerasvogels en de otter profiteren van schoner water en natuurherstel.

Op land blijft de situatie daarentegen zorgelijk, stelt het WNF. 'Dat is vooral te wijten aan de intensieve landbouw. In agrarische gebieden lijden dieren onder zware bemesting, pesticidengebruik en het droogmalen en maaien van weilanden.'

Bekende slachtoffers zijn volgens de natuurorganisatie weidevogels, zoals de grutto, de tureluur en de scholekster. Ook andere boerenlandvogels, zoals de veldleeuwerik, gaan hard achteruit.

Duinen en heide

Verder groeien duinen en heidevelden dicht met gras en struiken door stikstofuitstoot van de intensieve veehouderij, vervolgt het WNF. 'Vogels, vlinders en reptielen die open gebied nodig hebben zijn daarvan de dupe. Daarnaast zijn hun leefgebieden vaak te klein en te versnipperd.'

In de bossen blijven aantallen dieren gemiddeld gelijk. In zee gaat het pas de laatste jaren iets beter. Dat komt onder meer volgens het WNF door Europese visquota, waardoor commerciële vissoorten als schol en haring zijn toegenomen.

Weer

 • Woensdag
  23° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 12°
  10 %
 • Vrijdag
  16° / 10°
  70 %
Meer weer