Wellicht+verkaveling+Blokzijl%2DVollenhove
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Wellicht verkaveling Blokzijl-Vollenhove

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten om samen met de Uitvoeringscommissie Blokzijl-Vollenhove te verkennen welke gronden binnen het 'Uitwerkingsgebied Ontwikkelopgave Natura 2000' uit te ruilen zijn.

Het gaat hierbij om gronden in het Natuurnetwerk Nederland waarvan nog niet duidelijk is welke percelen voor de Natura 2000-doelen nodig zijn en welke percelen landbouwgebied blijven.

Onduidelijkheid

Aanleiding voor dit besluit is het bericht van de uitvoeringscommissie dat zij haar opdracht tot herverkaveling van gronden niet goed kan uitvoeren vanwege onduidelijkheid over de te nemen maatregelen voor het Natura 2000-gebied De Wieden.

Begin 2016 stellen Gedeputeerde Staten het beheerplan De Wieden-Weerribben in ontwerp vast waarmee de maatregelen bekend zijn.

Zo nodig zullen Gedeputeerde Staten dan tevens een besluit nemen voor een nader gespecificeerde herverkavelingsopdracht aan de uitvoeringscommissie.

Weer

 • Zaterdag
  6° / 3°
  90 %
 • Zondag
  5° / 3°
  60 %
 • Maandag
  3° / 0°
  20 %
Meer weer