Boeren Ratum tegen hoger peil

Winterswijk - Boeren rond Natura 2000-gebied Willinks Weust bij Winterswijk hebben massaal bezwaar gemaakt tegen het concept-beheerplan. Ze vrezen voor aanzienlijk inkomensverlies als het waterpeil in het gebied omhoog gaat.

Joost de la Court
Een hoger grondwaterpeil is volgens provincie Gelderland nodig om de natuurwaarden van Willinks Weust te beschermen.
Het natuurgebied van 67 hectare bestaat uit kalksteen en zandgrond en herbergt veel bijzondere planten en dieren. Zo groeien er zeldzame wilde orchideeën en heeft in een oude kalksteengroeve de oehoe een onderkomen gevonden.
De poreuze ondergrond maakt het gebied kwetsbaar voor verdroging. Voor Willinks Weust zijn zes Natura 2000-doelen vastgesteld. Om die te bereiken is regulier beheer, zoals met maaien en begrazen, niet voldoende, stelt provincie Gelderland. ‘Voor de meeste planten en dieren is het aanpassen van de waterstand essentieel.’
De bijna dertig bezwaarmakers, waaronder het merendeel boeren, vrezen echter dat ze de dupe worden van de peilaanpassing. Een hoger waterpeil scheelt hen zeker een snede gras per jaar, omdat ze dan pas later in het voorjaar het land op kunnen.
Om de peilverhoging te realiseren wil de provincie een watergang tot 80 centimeter minder diep maken. Dat betekent dat de drainagebuizen die daarop afwateren niet meer functioneren.
Daarnaast baseert de overheid zich volgens de boeren op peilgegevens van alleen de laatste vijf jaar, terwijl minstens acht jaar nodig zijn om een goed beeld te krijgen
De omwonenden trekken het nut van de maatregel bovendien sterk in twijfel. Zo wordt geen rekening gehouden met een poreuze ondergrondse geul die het grondwater extra snel afvoert. Als het waterpeil dan plaatselijk wordt verhoogd, heeft dat geen invloed op de natuurwaarden, zegt geoloog Maarten van den Bosch, die optreedt als expert namens de omwonenden. Hij vindt dat de grondlagen eerst beter in beeld moeten worden gebracht.

Procedure

Naast bezwaar tegen de inhoudelijke kant van de maatregel is er ook veel onvrede over de gevolgde procedure. ‘We voelen ons compleet genegeerd. Dat in dit gebied ondernemers hun brood moeten verdienen, is kennelijk niet belangrijk’, zegt Gertrude den Besten. Zij zit als veehouder met 12 hectare pal naast het natuurgebied.
Het beheerplan van provincie Gelderland en gemeente Winterswijk is nog in behandeling. Het ministerie van EZ heeft al wel aangekondigd dat het definitieve beheerplan dit najaar van kracht moet worden.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  21° / 13°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 9°
  5 %
Meer weer