Zeven+opties+A8%2DA9+Zaanstad+en+Heemskerk
Nieuws
© Wikimedia

Zeven opties A8-A9 Zaanstad en Heemskerk

Provincie Noord-Holland onderzoekt zeven alternatieven voor de verbinding A8-A9 tussen Zaanstad en Heemskerk. Hieruit moet een voorkeursalternatief uit voortvloeien.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland wegen uiteindelijk alle onderzoeksresultaten tegen elkaar af en besluiten wat het definitieve voorkeursalternatief gaat worden.

Dolebereik

Alle alternatieven worden in eerste instantie onderzocht op doelbereik, meldt provincie Noord-Holland. Daarbij gaat zij in op de vraag of de problemen op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid door dit alternatief voldoende worden opgelost?

'Met andere woorden: kan het verkeer in de regio beter doorrijden en wat zijn de gevolgen voor de gezondheid van de omwonenden ten gevolge van geluidshinder en de verandering van luchtkwaliteit? Alternatieven die onvoldoende oplossing bieden, vallen af', aldus de provincie.

De overgebleven kansrijke alternatieven worden vervolgens verder uitgewerkt in een schetsontwerp. Daarbij wordt ook gekeken naar de inpassing, waarbij het landschap en de rijke cultuurhistorie van het gebied een rol spelen.

Rapportages

Ook wordt er een milieueffectrapportage, een landbouweffectrapportage en een economische effectrapportage gemaakt.

In de rapportages wordt voor ieder alternatief bekeken wat voor gevolgen er zijn voor het milieu, de landbouw en de economie, zodat ze onderling vergeleken kunnen worden. Ten slotte wordt er voor ieder alternatief een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) gemaakt.

Opwaarderen

LTO Noord Noordzeekanaalgebied is geen voorstander van de komst van de snelweg door de polder. Zij pleitte eerder voor het opwaarderen van het bestaande wegennet.

Daarnaast zijn de randvoorwaarden niet goed geregeld in het plan, aldus de afdeling. De landbouw is volledig onderbelicht, terwijl de weg fors ingrijpt in de polder. De sector wijst erop dat er geen agrarische paragraaf is opgenomen waarin de gevolgen voor de boeren en de polder staan beschreven.

Zo gaat de snelweg ten koste van zo'n 100 hectare grond, terwijl een ruilverkaveling of verplaatsingsregeling ontbreekt. Ook doorsnijdt de weg een aantal boerenbedrijven, aldus de afdeling.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer