Waterschap+extra+alert+door+droogte
Nieuws
© Rijn en IJssel

Waterschap extra alert door droogte

Het neerslagtekort is momenteel opgelopen naar hoogte die gemiddeld eens in de 20 jaar voorkomt. Waterschap Rijn en IJssel is extra alert op onder andere problemen met de waterkwaliteit.

Het waterschap houdt het water zoveel mogelijk vast in beken en sloten met behulp van stuwen. Het waterpeil in de Oude IJssel is zelfs wat extra verhoogd om een buffer te creëren.

Vanuit het Twentekanaal wordt water ingelaten in delen van de Berkel en de Schipbeek. Enkele vispassages zijn afgesloten om te voorkomen dat het weinige water wat er in die beken nog is wegstroomt via de vispassage.

Zwemmen

Het waterschap adviseert alleen te zwemmen in officiële zwemwateren, die te vinden zijn via www.zwemwater.nl. Alleen van de officiële zwemwateren wordt structureel de waterkwaliteit gecontroleerd.

Blauwalgen en riool overstorten na stortbuien kunnen leiden tot een slechte waterkwaliteit in beken en rivieren. Op www.zwemwater.nl kunt u de waterkwaliteit van uw favoriete zwemwater bekijken en ook meldingen of klachten doorgeven via de zwemwatertelefoon.

Het waterschap benadrukt dat springen of duiken van stuwen en bruggen gevaarlijk is en daarom verboden. Komend weekeinde wordt hierop extra gecontroleerd.

Beregenen

Er geldt (nog) geen beregeningsverbod of algeheel onttrekkingsverbod van oppervlaktewater. Agrariërs met een onttrekkingsvergunning kunnen dus nog beregenen met oppervlaktewater.

Zij mogen dit zolang de watergang nog water afvoert. Dit betekent dat er eerst gecontroleerd moet worden of er nog water stroomt over de eerstvolgende stroomafwaarts gelegen stuw.

Vergunninghouders zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Stroomt er geen water over de stuw, dan moet de onttrekking worden gestaakt. Het waterschap is hierop alert en voert controles uit, zeker in de gebieden waar nog weinig water aanwezig is.