Spaarwater+start+in+Flevoland
Nieuws
© Geert Job Sevink

Spaarwater start in Flevoland

Het project Spaarwater start in Flevoland. Eerder al deden Friesland, Groningen en Noord-Holland mee aan het project systeemgerichte drainage.

Het project draait om rendabel en duurzaam agrarisch watergebruik in een verziltende omgeving. Door de klimaatverandering neemt de kans op verzilting van landbouwgewassen in het Waddengebied toe.

Bus naar Groningen

Maandag vertrekt er een bus met belangstellende boeren uit Flevoland richting Groningen om kennis te maken met systeemgerichte drainage.

Daarna volgt een fase waarin de mogelijkheden voor systeemgerichte drainage in Flevoland verder worden verkend. Om tenslotte twee potentieel geschikte locaties uit te kiezen in deze provincie.

Optimaliseren

Met systeemgerichte drainage kan de grondwaterstand actief gestuurd worden. Dit biedt kansen voor het optimaliseren van de productieomstandigheden en het aanpakken van waterhuishoudkundige problemen (verlagen snelheid bodemdaling, verbetering bodemstructuur, minder wateroverlast, verbeteren zoetwatervoorziening en verbetering waterkwaliteit).

De excursie wordt georganiseerd vanuit het project Actieplan Bodem en Water Flevoland en is geïnitieerd door provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en LTO Noord Flevoland.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  9° / 4°
  60 %
 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  10° / 4°
  40 %
Meer weer