Landschapselementen+beter+beschermd
Nieuws
© Provincie Utrecht

Landschapselementen beter beschermd

Het Utrechts provinciebestuur heeft de Waardenkaart Beschermde kleine landschapselementen, de Beleidsregel Beschermde kleine landschapselementen en de Waardenkaart Vrijstelling dempen van watergangen' vastgesteld.


De meest waardevolle kleine landschapselementen zijn nu beschermd zijn en kunnen niet beschadigd of vernietigd worden. 'Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de recreatieve beleving van de streekeigen landschappelijke waarden en aan het behoud van de biodiversiteit', meldt de provincie.

Met de vrijstelling voor het dempen van watergangen in bepaalde gebieden wordt de regeldruk voor initiatiefnemers aanzienlijk verminderd.

Kenmerken

De landschapskwaliteiten in de diverse landschappen worden in veel gevallen gevormd door kenmerkende kleine landschapselementen zoals rijtjes knotwilgen, houtwallen en singels.

Veel elementen worden echter niet door wetgeving beschermd en kunnen sluipenderwijs verdwijnen.

Ook elementen waarvoor via de provinciale subsidieregeling voor kleine landschapselementen jarenlang subsidie is betaald.

De geïnventariseerde landschapselementen zijn in een waardenkaart opgenomen.

Er geldt een verbod om deze als geheel te vellen, te beschadigen of te vernietigen. Als de eigenaar toch een onomkeerbare handeling wil verrichten, kan hij een melding indienen.

Is de handeling onaanvaardbaar. dan moet deze gemotiveerd binnen zes weken na ontvangst worden verboden.

Zo niet, dan is de handeling toegestaan. Ook kan worden besloten om de gevraagde handelingen toe te staan en hieraan voorschriften te verbinden.

Is het element zonder toestemming toch vernietigd dan geldt een herstelplicht.

Verbod

In de Landschapsverordening is een verbod op het dempen van wateren opgenomen. Dempen is alleen toegestaan als daarvoor een ontheffing kan worden afgegeven.

Weer

 • Zaterdag
  23° / 13°
  50 %
 • Zondag
  27° / 15°
  30 %
 • Maandag
  28° / 15°
  50 %
Meer weer