Jaarlijkse+beoordeling+fosfaatruimte+melkvee
Nieuws
© Arno de Snoo

Jaarlijkse beoordeling fosfaatruimte melkvee

Melkveebedrijven moeten jaarlijks laten zien of zij over voldoende grond beschikken om de groei van fosfaatproductie te verantwoorden. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer.

Dijksma informeert met haar brief over de stand van zaken rond de melkveewet. Er wordt druk onderhandeld over de invulling van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).

Daarin wordt geregeld hoe grondgebonden de melkveehouderij na het beëindigen van het melkquotum moet worden.

Eisen

Als de AMvB in werking treedt, moeten melkveebedrijven laten zien dat zij een eventuele toename van fosfaatproductie voldoet aan de eisen die in de AMvB worden gesteld

Bedrijven worden dan jaarlijks beoordeeld of zij voldoende grond hebben om het geproduceerde fosfaat kwijt te kunnen. De opgegeven grond in de meitelling is daarbij leidend.

Onduidelijk

Het is nog onduidelijk wanneer melkveehouders de eisen voor grond en fosfaatruimte te horen krijgen. Als de onderhandelingen zijn afgelopen moeten de Tweede en Eerste Kamer zich nog over de AMvB buigen.

Daarna moet de Raad van State nog een advies geven.

Weer

 • Maandag
  18° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  15° / 10°
  70 %
 • Woensdag
  15° / 6°
  30 %
Meer weer