Geen+analyse+van+veel+mestmonsters
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Geen analyse van veel mestmonsters

Een groot deel van de bij laboratoria ingediende mestmonsters zijn niet geanalyseerd, omdat het monster te weinig mest bevatte. Een strengere regelgeving schrijft voor dat een mestmonster een minimale hoeveelheid mest moet bevatten.

Dat schrijf loonwerkersbond Cumela Nederland in haar nieuwsbrief Grondig. Volgens Hans Verkerk, secretaris van de sectie mest van Cumela Nederland, is het ministerie van EZ vooraf regelmatig gewaarschuwd dat met de huidige regelgeving onmogelijk aan de voorwaarden kon worden voldaan.

Vaste mest

Ongeveer de helft van de problemen ontstaat bij de bemonstering van vaste mest. Een potje moet in dit geval minimaal 500 gram bevatten, maar dat blijkt in de praktijk onmogelijk aldus Verkerk.

'Het soortelijk gewicht van vaste mest is zo laag dat er gewoon geen 500 gram in een potje kan. We hebben dus met regelgeving te maken die niet uitvoerbaar is', stelt hij.

Drijfmest

Bij drijfmest ontstaat het probleem vooral bij dikke mest. Doordat deze mest moeilijk stroomt, ontstaat een hoog vacuüm met als gevolg dat er te weinig mest in de monsterbuis wil stromen.

Soms lukt het zelfs niet om de tank vol te zuigen en kan er geen vijfde deelmonster worden genomen. Het gevolg hiervan is dat er te weinig mest in het monster komt.

Aanscherping regels

Tot 1 januari 2015 werden deze gewoon geanalyseerd en werden de gevonden waarden gebruikt bij de mestboekhouding. Sinds de aanscherping van de regels mogen de laboratoria deze monsters niet meer verwerken.

'Dat levert directe schade voor de transporteur', stelt Verkerk. 'Hij moet het monster wel betalen, terwijl er uiteindelijk gewoon met forfaitaire normen wordt gewerkt.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  8° / 2°
  10 %
 • Maandag
  10° / 2°
  0 %
 • Dinsdag
  12° / 0°
  0 %
Meer weer