Boer+duurder+uit+bij+Amstel%2C+Gooi+en+Vecht
Nieuws
© Amstel, Gooi en Vecht

Boer duurder uit bij Amstel, Gooi en Vecht

Boeren in het werkgebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn volgend jaar fors duurder uit. Het tarief voor ongebouwd stijgt 4,76 procent naar 73,15 per hectare.

Dat tarief is dit jaar nog 73,15 per hectare. Ook stijgt het tarief voor gebouwd van 1,016845 procent naar 0,017089 procent van de WOZ-waarde. Vooral tuinders betalen hierdoor meer waterschapsbelasting.

Daarentegen verlaagt Amstel, Gooi en Vecht de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing van 54 euro naar 53,76 euro. Ook het tarief voor natuur gaat 3,7 procent omlaag naar 2,87 euro per hectare.

Ingetogen

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is zich bewust van de ontwikkelingen in de waterwereld, maar ook van de economische ontwikkelingen, geeft hoogheemraad Peer Rooijmans aan.

'De druk op de nationale koopkrachtontwikkeling vraagt een ingetogen tarievenbeleid. Dat vertaalt zich in de tarieven voor 2015: de tarieven voor de zuiverings- en verontreinigingsheffing dalen en de tarieven voor de watersysteemheffing stijgen licht.'

Baggeren en schoonmaken

Het waterschap meldt dat ze de afgelopen zes jaar veel heeft bereikt. Daarbij noemt ze het baggeren en schoonmaken van de rivier de Vecht, de bouw van het innovatieve 1-STEP filter op RWZI Horstermeer en de fosfaatfabriek op RWZI Amsterdam West.

'Ondanks deze stroom aan activiteiten en de solidariteitsbijdrage aan het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma, voor de versterking van de dijken in heel Nederland, is het gelukt de gemiddelde tariefstijging omlaag te brengen', verklaart Rooijmans.

'Deze laatste begroting is een goede basis voor het nieuwe bestuur, dat na de waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 aan de slag gaat.'

Weer

 • Zaterdag
  19° / 8°
  20 %
 • Zondag
  20° / 10°
  40 %
 • Maandag
  17° / 12°
  70 %
Meer weer