Eerste+stap+gezet+voor+Warmterotonde
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Eerste stap gezet voor Warmterotonde

Provincie Zuid-Holland en gemeenten Den Haag, Delft, Westland en Rotterdam zijn gestart met de voorbereiding van de Warmterotonde. Hierdoor krijgen Westlandse tuinders restwarmte uit de Rotterdamse haven.

De Warmterotonde is een net van warmteleidingen die industrie, kassen en huishoudens in Zuid-Holland met elkaar verbindt. Het net wordt verwarmd met restwarmte uit de Rotterdamse industrie.

Op termijn kunnen ook andere duurzame warmtebronnen op de rotonde worden aangesloten. Inmiddels zijn 25 partijen aangesloten bij het project Warmterotonde.

Tuinbouw

Gedeputeerde Govert Veldhuijzen: 'Uiteindelijk moeten we met de Warmterotonde heel Zuid-Holland kunnen bereiken. Als we dat voor elkaar krijgen, worden zowel de haven als de glastuinbouw een stuk duurzamer. Bovendien levert de energiebesparing die daarmee gepaard gaat een bijdrage aan de concurrentiekracht van beide sectoren.'

Naar verwachting bespaart het net een miljoen ton CO2 en draagt onder andere bij aan verbetering van de luchtkwaliteit, doordat minder stikstof wordt uitgestoten.

Technische eisen

De opdrachtgevers stellen een aantal technische eisen aan de Warmterotonde. In eerste instantie, is de warmte afkomstig uit de Rotterdamse haven. Uiteindelijk moeten ook andere, duurzame warmtebronnen een aansluiting kunnen krijgen.

Daarnaast is bijvoorbeeld CO2-transport richting Westlandse kassen een eis. De planten in de kassen hebben het immers nodig, de haven heeft het over.