Vogelbescherming tegen uitbreiding Lelystad

Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland en Vogelbescherming vinden uitbreiding van het vliegveld Lelystad naar 25.000 tot 45.000 vluchten per jaar onverantwoord.

De onderzoeken die zijn uitgevoerd naar de risico’s van botsingen met vogels en de mogelijke bedreigingen van omliggende natuurgebieden waaronder de Oostvaardersplassen zijn beneden de maat, stellen de organisaties in een zienswijze tegen het luchthavenbesluit.

Verouderde onderzoeken

'In een rapport dat is verschenen over mogelijke vogelaanvaringen worden de risico’s klein geacht, ondanks de enorme vogelrijkdom van Flevolandse natuurgebieden. Het betreffende rapport is echter gebaseerd op verouderde onderzoeken die niet voor dit doel zijn verricht en een enkele incidentele waarneming', geven de natuurorganisaties aan.

'Gesteld wordt dat er geen gevaren voor de Oostvaardersplassen zijn omdat deze net buiten een cirkel van 6 kilometer van de luchthaven ligt. Bij Schiphol worden echter al populatie beperkende maatregelen tegen ganzen genomen tot wel 20 kilometer van de luchthaven.'

Ernstige schade

Zulke maatregelen in Natura 2000-gebieden waaronder de Oostvaardersplassen zouden ernstige schade aan de natuur van deze gebieden opleveren', aldus Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland en Vogelbescherming.

Weer

 • Zondag
  22° / 11°
  10 %
 • Maandag
  25° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
Meer weer