Ruimte voor functieverandering

Lelystad - Doordat bijna de helft van de agrarische schuren in Flevoland leeg staat, dreigt verrommeling van het buitengebied. LTO Noord trekt daarom aan de bel bij provincie Flevoland snel met een duidelijke handreiking te komen om functieverandering van vrijkomende bedrijfsgebouwen te stimuleren.

Joost de la CourtVolgens voorzitter Arnold Michielsen van LTO Noord Flevoland wordt het probleem van leegstand steeds nijpender.
‘Voorheen werden nog complete bedrijven verkocht, nu blijft het na beëindiging beperkt tot de grond en de woning. Loodsen blijven steeds vaker onbeheerd achter. Dat werkt verpaupering in de hand.’ Hij schat dat zeker in de Noordoostpolder de helft van de bedrijfsgebouwen inmiddels leeg staat. ‘En ook in Oostelijk Flevoland gaat het al die kant op.’
Een oplossing ligt volgens LTO Noord Flevoland in een ruimhartiger beleid van gemeenten om vrijkomende bedrijfsgebouwen een andere functie te geven. ‘Het maakt ons niet zoveel uit wat er in zo’n gebouw gebeurt, als het maar weer wordt gebruikt en onderhouden.’ Het zijn volgens hem prima locaties voor startende ondernemers, die zo tegen relatief lage kosten onderdak kunnen krijgen.
Het hangt nu nog sterk af van in welke gemeente de leegstand optreedt. Noordoostpolder houdt nog vrij strikt vast aan een koppeling met de agrarische productie, Dronten heeft een lijst aangelegd van toelaatbare andere functies dan een agrarische. Een provinciaal kader is volgens Michielsen nodig om de beleidsruimte te schetsen. De gemeenten moeten dat dan invullen.
‘Maar bij de provincie krijgen we de noodzaak ervan tot nu toe slecht voor het voetlicht. Ze vinden de leegstand een probleem van de ondernemer zelf. Wat ze zich niet realiseren is dat dergelijke leegstand ook maatschappelijk onwenselijk is.’
Het strookt volgens Michielsen ook niet met het beeld van moderne landbouw zoals de provincie dat graag ziet. ‘Het dan bij de eigenaar neerleggen is mij te simpel. Zolang het andermans probleem is, gebeurt er niets.’

Concurrentie

Wat meespeelt, analyseert Michielsen, is dat gemeenten huiverig zijn om veel ruimte te bieden aan functieverandering. ‘Ze zijn bang voor concurrentie met hun eigen bedrijventerreinen.’ Hij denkt dat aan die zorg tegemoet is te komen door alleen in bestaande gebouwen functieverandering toe te staan, of desnoods slechts een beperkte uitbreiding toe te staan. ‘Maar het zou al helpen als de lijst met wat wel mag wordt ingewisseld voor een lijst met wat niet mag.’

Weer

 • Zondag
  4° / 0°
  60 %
 • Maandag
  4° / -2°
  20 %
 • Dinsdag
  3° / -2°
  55 %
Meer weer