‘Benut kansen hagelnetten’

Steeds meer ondernemers willen een deel van hun (fruit)bomen met hagelnetten beschermen. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat er ook in het Heuvelland best wel mogelijkheden zijn. ‘Maatwerk per perceel, een andere procedure en andere netten bieden perspectief’, zegt LLTB-beleidsmedewerker Bert Vergoossen.

Vergoossen: ‘Vooruitlopend op het nieuwe Provinciale Omgevingsplan Limburg (POL) heeft de provincie aangegeven dat de gemeente zelf moet bepalen of hagelnetten zijn toegestaan op hellingen tussen 4 en 8 procent. Maar, dat betekent zeker niet dat nu alles mogelijk is. De kaarten met hellingen tot 4 procent en groter dan 4 procent zijn nog steeds het uitgangspunt. Welke helling een perceel heeft, is te vinden op de website van de provincie Limburg.’
Wanneer een teler hagelnetten wil plaatsen op een helling groter dan 4 procent, dan moet hij onderbouwen waarom dit geen aantasting van het landschap betekent. ‘Dat kan bijvoorbeeld als het deel van het perceel dat de ondernemer wil overnetten, nauwelijks zichtbaar is’, legt Vergoossen uit. ‘Bijvoorbeeld wanneer het stuk omgeven is door de rest van de boomgaard waar geen hagelnetten staan. Ook kan het zo zijn dat op de delen van het perceel waar de ondernemer netten wil plaatsen, de helling wél kleiner is dan 4 procent, ook al staat het gehele perceel aangeduid als groter dan 4 procent. Maar dan moet de teler dit wel aan kunnen tonen.’
Volgens Bert Vergoossen zijn er meerdere manieren om dit te doen. ‘De agrariër kan hiervoor een bureau inschakelen dat met metingen in het veld de exacte helling van het perceel(gedeelte) vaststelt. Nadeel van deze methode is dat het kostbaar is en dat de agrariër bij een helling groter dan 4 procent waarschijnlijk geen toestemming krijgt. Een andere manier is het gebruik van een zogenaamd hellingpistool. Dit richt je dan vanaf het begin naar het einde van de helling. Het vraagt overigens wel enige oefening en er zit een foutmarge in.’

Google Earth

Vergoossen vervolgt: ‘Een precieze en goedkope manier om de helling te bepalen is door gebruik te maken van programma’s zoals Google Earth. Aan de hand van de hoogtelijnen berekent het programma de helling. Na het bekijken van de instructiefilm kan de ondernemer dit zelf voor zijn percelen opmeten.’
Vergoossen benadrukt dat dit alles geen garantie is dat de teler daadwerkelijk toestemming krijgt om hagelnetten te plaatsen. ‘Het plaatsen van hagelnetten is geen recht. Als dit allemaal geen soelaas biedt, kan de ondernemer nog overwegen om een type hagelnet te plaatsen dat vergunningvrij is. Dit zijn netten die niet over de bomen worden gespannen, maar per rij over de bomen hangen. De ondernemer kan bij zijn leverancier naar de mogelijkheden informeren.’
Op de website van de LLTB staat een kaart waarop de hellingklassen staan aangegeven.

Weer

 • Zaterdag
  24° / 8°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
 • Maandag
  24° / 10°
  10 %
Meer weer