Windturbines vijf Zuid-Hollandse gemeenten

Vijf gemeenten in Zuid-Holland maken het realiseren van windturbines mogelijk. Initiatiefnemers van windturbines kunnen rechtstreeks bij deze gemeenten een omgevingsvergunning aanvragen.

Windturbines+vijf+Zuid%2DHollandse+gemeenten
© Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft deze week in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht met alle vijf gemeenten afzonderlijk een overeenkomst getekend. Hierin staan de afspraken vastgelegd. Hierdoor wordt het mogelijk om enkele tientallen windturbines bij te bouwen.

De provincie maakt geen gebruik van haar bevoegdheid om omgevingsvergunningen af te geven. Dit mogen de betrokken gemeenten doen voor de specifieke locaties, die zijn opgenomen in de door Provinciale Staten vastgestelde Visie Ruimte en Mobiliteit.

Locaties

De windturbines komen op de volgende locaties:
? Binnenmaas: Oude Maas
? Cromstrijen: Westerse Polder, Hogezandse Polder
? Dordrecht: Merwedezone, Dordtse Kil tot aan Duivelseiland
? Strijen: Mariapolder
? Zwijndrecht: Groote Lindt

Afgesproken is dat de gemeenten ernaar streven om de eerste initiatiefnemers voor het einde van 2015 van een omgevingsvergunning te voorzien. Of in elk geval het ontwerp van een aangepast bestemmingsplan uiterlijk op 31 december 2015 ter inzage te leggen.

De gemeenten verplichten zich verder tot het opstellen van een participatieplan. Hierin is vastgelegd hoe omwonenden van de komst van nieuwe windturbines kunnen profiteren. De gemeenten rapporteren elk halfjaar over de voortgang aan de provincie.

Effecten

Als een initiatiefnemer een omgevingsvergunning heeft gekregen, volgt doorgaans het opstellen van een project-MER. Dit onderzoek brengt de effecten op leefomgeving en milieu in kaart. Op basis van de uitkomsten beslist een gemeente over het afgeven van een bouwvergunning.

Zuid-Holland wil in haar provincie in 2020 ten minste 735,5 Megawatt aan windenergie opwekken. Het vermogen van bestaande windturbines is hierbij inbegrepen. Deze hoeveelheid vermogen is in IPO-verband afgesproken en is onderdeel van een nationale doelstelling om landelijk 6.000 MegaWatt aan energie met behulp van wind op te wekken.

Haven

Een groot deel van deze 735,5 Megawatt levert de Rotterdamse haven met circa 300 Megawatt. Goeree-Overflakkee treft planologische voorbereidingen voor in totaal 225 Megawatt met bestaande en nieuwe turbines. Het resterende deel van de opgave moet elders in de provincie worden gerealiseerd, onder meer in de vijf gemeenten.

Gemeenten Alblasserdam, Korendijk, Midden-Delfland, Papendrecht en Westland hebben hun medewerking geweigerd. Deze gemeenten krijgen een provinciaal inpassingsplan opgelegd. Dat betekent dat de provincie hier de regie voert bij het ruimtelijk mogelijk maken van nieuwe windturbines.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  29° / 14°
  0 %
 • Donderdag
  31° / 16°
  0 %
 • Vrijdag
  31° / 17°
  0 %
Meer weer