Start producentenorganisatie

Varkenshouders hebben deze week de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) opgericht. NVV, ZLTO, LLTB en LTO Noord zijn bij de oprichting betrokken.

Ilona Lesscher en René LuijmesZowel LTO als NVV steunen de nieuwe organisatie. Ze gaan hun leden en alle varkenshouders in Nederland benaderen om lid te worden. De POV krijgt een structuur waarbij de leden varkenshouders het via een algemene ledenvergadering voor het zeggen krijgen. Dus de boer aan het roer.
De POV wil een aantal taken die nu nog bij het Productschap Vee en Vlees liggen, overnemen. De organisatie streeft naar een Europese erkenning om de positie van de Nederlandse varkenshouders richting markt en keten te versterken. In de Gemeenschappelijke EU-Marktordening is een belangrijke rol weggelegd voor producentenorganisaties. Brussel beoogt hiermee de positie van de primaire producenten in de keten te versterken.
Wanneer 50 procent van de bedrijven en 70 procent van de nge’s zich achter de POV schaart, kunnen er AVV’s (Algemeen Verbindende Verklaring) aangevraagd worden voor sectorspecifieke maatregelen.

Aan zet

‘Vanuit het veld klinkt vaak het geluid dat er meer eenheid moet komen tussen de varkenshouders’, zegt Eric Douma, voorzitter van LTO Noord Varkenshouderij. ‘De POV biedt die mogelijkheid. Als bestuurders gaan we ervoor. Varkenshouders zijn nu zelf aan zet.’
In de loop van de zomer wordt het businessplan voor de POV verder uitgewerkt. Met dit plan in de hand start in september de informatie- en wervingscampagne.
De POV gaat erkenning aanvragen bij het ministerie van EZ, zodra de erkenningsregeling is opengesteld. Naar verwachting is dit begin september.
Het beoogde bestuur van de POV bestaat uit leden van het dagelijks bestuur van de NVV en bestuurders van de vakgroep Varkenshouderij van LTO. Dit zijn Ingrid Jansen, Theo Duteweerd. Frank Donkers, Maarten Rooijakkers, Eric Douma en Mark Tijssen. De POV heeft een eigen website met informatie over de organisatie en over aanmelding.
De ledenraad varkenshouderij van LTO Noord benadrukt dat LTO en NVV verantwoordelijk blijven voor de belangenbehartiging. LTO en NVV trekken voor de sectorale belangenbehartiging samen op in het Verenigd Varkenshouderij Platform (VVP).
‘Je ziet dat we snel naar elkaar toegroeien en meer werken met één agenda’, stelt Douma. Die samenwerking wordt verder uitgebouwd. ‘De regionale belangenbehartiging op het punt van omgevingsbeleid zullen we ook mee moeten nemen.’

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  16° / 13°
  60 %
 • Vrijdag
  14° / 9°
  70 %
 • Zaterdag
  14° / 8°
  50 %
Meer weer