Zuiderzeeland plaatst peilloggers

Waterschap Zuiderzeeland plaatst in het najaar 29 peilloggers in tochten in het wateraanvoergebied van de Noordoostpolder. Hiermee wil het waterschap het peilbeheer optimaliseren.

Naast de peilloggers die de waterkwantiteit meten, installeert Zuiderzeeland ook EC-loggers om de waterkwaliteit te meten. De kosten bedragen 135.000 euro.

Door deze uitbreiding kan het waterschap sneller beslissingen nemen bij extreme weersomstandigheden.

Wateraanvoer

De wateraanvoergebieden zijn de hoger gelegen gebieden in de Noordoostpolder. Wateraanvoer is hier voor meerdere teelten noodzakelijk, omdat de EC-waarde (zout) niet te hoog mag zijn om zoutschade aan de gewassen te voorkomen.

Om de EC-waarde op een aanvaardbaar niveau te houden, laat het waterschap (schoon) water in. In de nieuwe situatie zijn de EC-waarden en waterpeilen op elk moment beschikbaar. Zo kan veel efficiënter water worden ingelaten.

Weer

 • Vrijdag
  13° / 8°
  80 %
 • Zaterdag
  14° / 8°
  70 %
 • Zondag
  16° / 9°
  70 %
Meer weer