Lange+termijn+verwachting+melkprijs+34%2C5+cent
© Nieuwe Oogst

Lange termijn verwachting melkprijs 34,5 cent

De gemiddelde melkprijs tot en met 2024 wordt ingeschat op 34,50 cent per kilo melk, stelt Wageningen UR Livestock Research. Dat bedrag is exclusief weidemelktoeslag en exclusief btw, bij 4,40 procent vet en 3,50 procent eiwit.


De prognose is gebaseerd op de verwachte prijsontwikkeling van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Wereld Voedsel- en Landbouworganisatie FAO.

Beide organisaties maakten daarbij een inschatting van het deskundigenpanel over de invloed van deze ontwikkelingen op de melkprijs in Nederland.

Opbrengsten en kosten

Naast de ontwikkeling van de melkprijs spelen de voerprijzen een rol, omdat een rendabele veehouderij afhankelijk is van een minimale marge tussen opbrengsten en kosten.

Op basis van de voorspellingen en verwachtingen zijn zowel een hogere melkprijs als hogere voerprijzen meegenomen.

Onzekerheden

In deze prognose zitten een aantal onzekerheden, waardoor geen exacte melkprijs is te voorspellen. De verwachte melkprijs wordt dan ook afgerond op 0,50 euro per 100 kilo melk.

Het gaat om alle contante uitkeringen die tot uiting komen in de kasstroom (dus inclusief een prestatietoeslag) bij levering van 600.000 kilo melk.

Saldobepalende posten

Het ‘prognose overleg melkveehouderij’ heeft de uitgangspunten en normen voor saldobepalende posten van de bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn vastgesteld.

Aan dit overleg nemen accountantsbureaus, banken, ZLTO, Productschap Zuivel, RVO, DLV en Wageningen UR deel.

Begrotingen

Het doel van dit overleg is om tot gezamenlijke normen te komen die worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen. Die geven de langetermijnvoorspellingen van belangrijke saldobepalende prijzen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  23° / 13°
  50 %
 • Zondag
  27° / 15°
  30 %
 • Maandag
  28° / 15°
  50 %
Meer weer