Gewassen+vragen+om+herstelbemesting
© Nieuwe Oogst

Gewassen vragen om herstelbemesting

In verschillende regio's in Nederland is de afgelopen periode zoveel water gevallen dat het voor de ontwikkeling van de gewassen nodig is om een herstelbemesting uit te voeren.

De mogelijkheid tot herstelbemesting bij extreme neerslag is opgenomen als calamiteitenmaatregel in het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Bij de vakgroep Akkerbouw van LTO komen de laatste dagen veel vragen binnen van akkerbouwers over hoe en wanneer ze gebruik kunnen maken van deze regeling.

Bezorgde boeren

'Vanuit het hele land krijgen we telefoontjes van bezorgde boeren die willen bijmesten om hun gewassen aan de gang te houden', zegt vakgroepvoorzitter Jaap Haanstra. 'Zij willen weten of ze nu daadwerkelijk extra stikstof mogen strooien en hoe dat in z’n werk gaat.'

De regeling om bij te mesten geldt vanaf 1 januari 2014. De voorwaarden zijn onder meer dat in één etmaal meer dan 50 millimeter water is gevallen of 60 millimeter in twee opeenvolgende etmalen. Ook moet sprake zijn van te verwachten financiële opbrengstderving.

Dienst Regelingen

Bijmesting is toegestaan tot maximaal 25 procent boven de stikstofgebruiksnorm in het betreffende gewas. Akkerbouwers die gebruik maken van de regeling moeten dit vooraf melden bij Dienst Regelingen.

Volgens Haanstra is er vooral onduidelijkheid over wanneer concreet bijgemest kan worden en over de rapportage van werkelijke neerslaghoeveelheden en de verwachte opbrengstderving. Hij roept Dienst Regelingen op om toe te lichten hoe de regeling precies werkt.

Weer

 • Dinsdag
  4° / -1°
  10 %
 • Woensdag
  5° / 1°
  10 %
 • Donderdag
  8° / 4°
  70 %
Meer weer