Rivierenland+controleert+dijken
© Waterschap Rivierenland

Rivierenland controleert dijken

Waterschap Rivierenland start 14 juni de controle van het onderhoud van de dijken in het hele rivierengebied. Ook de boezemkades en de kanaaldijken in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden worden gecontroleerd.

De dijkbeheerders controleren of particulieren hun percelen aan de dijk hebben gemaaid. Deze controle wordt zowel in de zomer als het najaar uitgevoerd.

Door de dijken te maaien blijft de grasmat op de dijken sterk. Hierdoor blijven ze goed bestand tegen het rivierwater bij hogere waterstanden. 'Bovendien is op gemaaide dijken eventuele schade beter op te merken', geeft het schap aan.

Zomerschouw

Eigenaren of gebruikers van dijkpercelen binnen de 'kernzone' van de dijk moeten de dijktaluds en de bermen maaien. Het maaisel en alle distels en brandnetels moeten voor 16 juni 2014 worden verwijderd.

De dijkbeheerders gaan dit vanaf die datum controleren. Of een perceel zich bevindt in een kernzone van een dijk is na te gaan op de website van Waterschap Rivierenland.

Schouw

Als bij de schouw blijkt dat percelen onvoldoende zijn onderhouden, ontvangen de eigenaren die het onderhoud moeten uitvoeren, schriftelijk een waarschuwing van het waterschap. Zij krijgen dan de kans het onderhoud alsnog uit te voeren.

Als het onderhoud niet op tijd in orde is, voert het waterschap het onderhoud uit. Dit op kosten van de betreffende eigenaar.

Weer

 • Zondag
  4° / 0°
  60 %
 • Maandag
  4° / -2°
  20 %
 • Dinsdag
  3° / -2°
  55 %
Meer weer