Plan+windmolens+Noord%2DHolland+ter+inzage
© John Oud

Plan windmolens Noord-Holland ter inzage

Provincie Noord-Holland is akkoord met de herstructurering van windturbines op land. Inwoners van Noord-Holland kunnen van 19 juni tot en met 30 juli een zienswijze indienen.

Daarin kunnen ze aangeven welke effecten er ook nog zouden moeten worden meegenomen in de Milieueffectrapportage en op welke manier dat moet. In september geven Gedeputeerde Staten daar een reactie op.

In de notitie 'Reikwijdte en Detailniveau’ wordt een voorstel gedaan welke effecten van windturbines onderzocht moeten worden in een milieueffectrapportage en hoe gedetailleerd dat moet.

Het is een volgende stap om te komen tot een (beperkt) aantal locaties voor windturbines ter vervanging van oude, solitaire windmolens in de provincie.

Voorwaarden

De provincie heeft een drie concept-kaarten opgesteld waarop is aangegeven waar windturbines wel en niet mogelijk zijn.

Zo mogen turbines vanwege landelijk beleid niet in een weidevogelleefgebied, de Ecologische Hoofdstructuur of verbindingszones, UNESCO-erfgoed of een voormalig Nationaal Landschap worden neergezet.

Ashoogte

Ook moeten de turbines op minimaal vier maal de ashoogte afstand staan van gevoelige bebouwing, zoals woningen, scholen en zorgcentra. Een groot deel van de provincie viel daarmee als zoeklocatie af.

De overgebleven locaties worden nu onderzocht en beoordeeld.

Bijeenkomsten

Over de herstructurering windturbines zijn drie informatiebijeenkomsten gepland. De informatieavonden zijn op 24 juni in Velsen-Zuid, 25 juni in Schagen en 26 juni in Medemblik.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  20 %
Meer weer