Faunafonds+betaalt+minder+tegemoetkoming
© Jan Van Den Brink Fotografie

Faunafonds betaalt minder tegemoetkoming

Het Faunafonds heeft in 2013 1,6 miljoen euro minder aan tegemoetkomingen uitbetaald dan in 2012. Dat blijkt uit het jaarverslag van de organisatie.

In 2013 ontving het Faunafonds 5.110 schademeldingen en werd voor 11,68 miljoen euro aan schade uitgekeerd. In 2012 waren dat 5.863 meldingen en werd voor 13,6 miljoen euro uitgekeerd.

Voor de ganzenopvangovereenkomsten op de Waddeneilanden werd in 2013 1,6 miljoen euro betaald. In 2012 was dat nog ruim 1,4 miljoen euro.

Grasland

De daling wordt veroorzaakt doordat het Faunafonds in 2012 besloot met ingang van 2013 geen tegemoetkoming meer te verlenen voor de schade die is toegebracht aan grasland in de maand oktober.

Ook is de daling van het aantal verzoekschriften voor een tegemoetkoming voor zangvogelschade in rijpend fruit opmerkelijk, stelt het Faunafonds.

Top schadeveroorzakers

Lijstaanvoerder in de top van schadeveroorzakers in 2013 waren de ganzen. In totaal werd er bijna 10 miljoen euro aan ganzenschade uitgekeerd waarvan 2.886.844 voor overzomerende ganzen.

De grauwe gans en de brandgans veroorzaken de meest schade. De schade veroorzaakt door jaarrondverblijvende grauwe ganzen is het afgelopen jaar verder gestegen.

Het bedrag ligt ongeveer 500.000 euro hoger dan in 2012. Ook de smient veroorzaakte flink wat schade: 521.098 euro in 2013.

Minder zangvogels

Een ander topper zijn de meesachtigen. Daarvoor werd 668.947 euro aan schade uitgekeerd. In 2012 was dat nog 2.592.449 euro.

Deze sterke daling wordt veroorzaakt door een fors lager aantal ontvangen verzoekschriften voor een tegemoetkoming en door lagere fruitprijzen. Tijdens de rijpingsperiode van het fruit waren er beduidend minder zangvogels aanwezig.

Koud voorjaar

Als oorzaak wordt hiervoor aangegeven een slecht broedjaar onder andere veroorzaakt door een lang aanhoudend koud voorjaar.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  35° / 20°
  10 %
 • Maandag
  35° / 21°
  20 %
 • Dinsdag
  32° / 21°
  30 %
Meer weer