Perspectief+voor+Windpark+Westfrisia
©

Perspectief voor Windpark Westfrisia

Het Windpark Westfrisia in Medemblik voldoet aan de voorwaarden van de overgangsbepaling bij het oprichten van nieuwe windturbines.

Dat meldt het Noord-Hollandse provinciebestuur. In Noord-Holland geldt sinds december 2012 een algeheel verbod op het oprichten van windturbines, maar aanvragen die vóór 11 april 2011 zijn ingediend komen onder voorwaarden in aanmerking voor de overgangsregeling.

Windpark Westfrisia voldoet daaraan. Het park bestaat uit vijf turbines.

Voorwaarden

De initiatiefnemers kunnen nu in overleg met de gemeente over de vergunningaanvraag en de bouw van de turbines. Wel moet het park in elk geval nog aan een aantal andere voorwaarden voldoen.

Zo mogen de turbines niet worden opgericht in een weidevogelleefgebied, Ecologische Hoofdstructuur of verbindingszones, aardkundig monument, UNESCO-erfgoed of een voormalig Nationaal Landschap.

Gevoelige bestemmingen

Ook moeten de turbines minimaal vier maal de ashoogte verwijderd zijn van gevoelige bestemmingen, zoals scholen, woningen en zorginstellingen.

De initiatiefnemers onderzoeken ook of ze een rol kunnen spelen in de herstructurering van oude turbines. Daarbij wordt voor elke twee oude (solitaire) windmolens één nieuwe windturbine opgericht in een park of lijnopstelling.

Weer

 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 10°
  20 %
Meer weer