Boomkwekers+Boskoop+voor+schone+sloten
© HENK BOUWMAN

Boomkwekers Boskoop voor schone sloten

Een groep boomkwekers aan de Berkenbroek in Reeuwijk is praktijknetwerk 'Boomkwekers gaan voor schone sloten' gestart. De groep wil met andere boomkwekers en netwerkpartijen kennis ontwikkelen en verspreiden over duurzame gewasbescherming en bemesting.

Het praktijknetwerk is min of meer een vervolg op project ‘Slootgerichte aanpak’ van hoogheemraadschap van Rijnland.

Binnen dit project hebben boomkwekers aan de Berkenbroek in Reeuwijk samen met het waterschap en DLV Plant de afgelopen twee jaar gewerkt aan praktische maatregelen om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het water komen.

Spuitdemonstraties

Er zijn onder meer spuitdemonstraties gehouden met verschillende driftarme doppen, er is gespoten op basis van waarschuwingsmodellen en er is ervaring opgedaan met de Phytobac. Dat is een bak voor het lozen van restvloeistoffen.

'Het was interessant om met elkaar kennis uit te wisselen', vertelt buxuskweker Rian Laban. 'Omdat project ‘Slootgerichte aanpak’ eind 2013 afloopt, hebben we het initiatief genomen voor een praktijknetwerk.'

Gewasbeschermingsmiddelen

'We willen graag onze kennis delen met andere boomkwekers in Greenport Regio Boskoop, maar ook kijken welke maatregelen er nog meer zijn om efficiënter met gewasbeschermingsmiddelen en bemesting om te gaan', stelt Laban.

'Van elkaar kunnen we leren. We willen op deze manier het teeltresultaat verbeteren, maar tevens komen tot een betere waterkwaliteit.'

Subsidie

Het praktijknetwerk duurt tot eind 2014 en wordt gesubsidieerd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Er worden themabijeenkomsten georganiseerd en demoproeven opgezet.

Weer

 • Zaterdag
  16° / 11°
  20 %
 • Zondag
  16° / 11°
  75 %
 • Maandag
  18° / 14°
  50 %
Meer weer