Volkerak%2DZoommeer+grootste+waterberging
© Ulco Wesselink

Volkerak-Zoommeer grootste waterberging

Het Volkerak-Zoommeer wordt tussen nu en 2016 geschikt gemaakt voor de tijdelijke opslag van rivierwater. Hiermee wordt het meer de grootste waterberging van Nederland.

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wil hiermee de waterveiligheid verder vergroten. De waterberging Volkerak-Zoommeer maakt deel uit van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier.

Rijkswaterstaat wil in het kader van project 'Ruimte voor de Rivier' een bergingsgebied voor rivierwater. Bij de uitzonderlijke combinatie van gesloten stormvloedkeringen en zeer hoge rivierafvoeren kan het rivierwater geen kant op en dreigen hele gebieden onder te lopen.

Rivierwater

Dat moet voorkomen worden door het rivierwater om te leiden naar het Volkerak-Zoommeer, dat dan als tijdelijk bergingsgebied wordt ingezet. De kans daarop is volgens Rijkswaterstaat eens in de 1.400 jaar.

Wel is een uitgebreid pakket maatregelen nodig om onveilige situaties en wateroverlast in de regio te voorkomen in het geval dat de waterberging daadwerkelijk wordt ingezet.

Maatregelen

Deze maatregelen voert Rijkswaterstaat uit in samenwerking met de waterschappen Hollandse Delta, Scheldestromen en Brabantse Delta. Dijken, kades en sluizen in de wijde omgeving worden geschikt gemaakt voor het tegenhouden van extra rivierwater.

Ook worden maatregelen getroffen om het water van gestremde gemalen, watergangen en rioleringen af te voeren, bijvoorbeeld door gebruik van extra mobiele pompen en mobiele keringen.

Weer

 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  5° / 0°
  40 %
 • Woensdag
  5° / 0°
  20 %
Meer weer