Beperkte+stijging+belasting+Delftland
© HHDelftland

Beperkte stijging belasting Delftland

Het college van het Hoogheemraadschap van Delfland wil in 2014 slechts een beperkte tariefstijging van de waterschapsbelasting om een extra lastenverzwaring voor de inwoners van Delfland te voorkomen.

Met het nieuwe ontwerp-kostentoedelingsverordening komt een einde aan een lange periode van grotere tariefstijgingen die nodig waren om de grote investeringen in droge voeten en schoon water te kunnen bekostigen. Ongebouwd (wegen en agrarisch) zou volgens het voorstel 17 procent minder gaan betalen. Gebouwd krijgt te maken met een stijging van 11 procent. Deze cijfers zijn echter nog fictief.

Dit voorstel sluit aan bij de oproep van de Tweede Kamer om belastingtarieven beperkt te laten stijgen. Het voorstel ligt nu ter inzage en in het najaar door de verenigde vergadering, het algemeen bestuur, besproken.

Sinds maandag 15 juli 2013 ligt de ontwerp-kostentoedelingsverordening ter inzage. Gedurende 6 weken kunnen ingezetenen en belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp kenbaar maken. Het college biedt de verordening vervolgens voor vaststelling aan de verenigde vergadering aan. Deze stelt op 26 september 2013 de verordening definitief vast. Daarna legt Delfland de verordening aan de provincie Zuid-Holland ter goedkeuring voor. Donderdag 21 november 2013 stelt de verenigde vergadering, met de vaststelling van de begroting, de uiteindelijke tarieven voor 2014 vast.

De nieuwe verordening geldt voor de belastingjaren 2014 en 2015. Dit komt overeen met de nog resterende zittingsperiode van het huidige algemeen bestuur. In maart 2015 vinden nieuwe verkiezingen plaats. Het algemeen bestuur dat dan wordt gekozen, stelt de kostentoedelingsverordening vanaf 2016 vast.

Weer

 • Donderdag
  8° / 6°
  70 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  50 %
 • Zaterdag
  5° / 1°
  70 %
Meer weer