Dijksma+verdeelt+%E2%82%AC+127+miljoen+voor+natuur
© Nieuwe Oogst

Dijksma verdeelt € 127 miljoen voor natuur

De provincies hebben hun extra natuurplannen voor 2013 ingeleverd bij staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken. Er is 126,9 miljoen euro beschikbaar om die plannen te realiseren.

Daarvan is 15 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Marker Wadden. De resterende 111,9 miljoen is door de provincies aan andere projecten toegedeeld.

De geld is als volgt onder de provincies verdeeld:
Groningen 8,4 miljoen euro
Friesland 10,5 miljoen euro
Drenthe 19,5 miljoen euro
Overijssel 9,9 miljoen euro
Gelderland 10,9 miljoen euro
Utrecht 5,1 miljoen euro
Noord-Holland 5,9 miljoen euro
Flevoland 1,3 miljoen euro
Zuid-Holland 6,7 miljoen euro
Zeeland 3,6 miljoen euro
Noord-Brabant 23,0 miljoen euro
Limburg 7,1 miljoen euro

42 plannen

Voor 2013 hebben de provincies 42 plannen ingediend. Die variëren van herstel van beekdalen in verschillende provincies, herstel van waterkwaliteit in veengebieden tot het zorgen voor een waterbuffer rond het Naardermeer.

Er worden daarvoor delen land opnieuw ingericht, waterpeilen aangepast, stroken natuur aangelegd of bedrijven verplaatst.

Landbouw

Alle plannen dragen bij aan verschillende doelen voor de natuur, zoals in de Kaderrichtlijn Water, natuurbescherming in het kader van de Europese Natura 2000 of versterking van de Ecologische Hoofdstructuur.

Veel projecten dragen ook bij aan vermindering van de uitstoot van stikstof uit de landbouw.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zondag
  20° / 14°
  50 %
Meer weer