Natuurco%C3%B6peratie+Krimpenerwaard+start
© Pim Mul

Natuurcoöperatie Krimpenerwaard start

Natuurcoöperatie Krimpenerwaard is vandaag na drie jaar voorbereiding en touwtrekken van start gegaan. Veertien boeren gaan de komende zes jaar 87 hectare Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in de veenweidepolders bij Gouderak inrichten en beheren.

De Zuid-Hollandse gedeputeerde Han Weber en coöperatievoorzitter Jaap Schep gaven vanochtend de aftrap voor het natuurbeheer in Polder Kattendijk vlakbij Gouderak. Ze sloten een greppel af waardoor het water nu over het land kan stromen. Hierdoor ontstaat een plas-drasterrein voor weidevogels.

Vooralsnog gaat het om een pilot van 87 hectare. Over een jaar komt daar nog eens 18 hectare bij als er een gasleiding door het veenweidegebied is aangelegd.

Tegenhanger

Met het inrichten en beheren van de EHS fungeert de natuurcoöperatie als tegenhanger van de gangbare terreinbeherende organisaties. Het is de eerste natuurcoöperatie van boeren in Zuid-Holland. Ook in het Oostland zijn plannen voor een boerencoöperatie om het EHS-gebied Groenzoom te beheren.

De coöperatie stelt dat ze het beheer goedkoper doet door ecologie en economie met elkaar te verbinden. De boeren krijgen een vergoeding voor hun diensten. Die is afhankelijk van het werk en het beheerpakket dat ze uitvoeren.

Veenweidepact

In de Krimpenerwaard ligt nog steeds een opgave om 2.450 hectare EHS aan te leggen in het kader van het Veenweidepact. Of dat zo blijft is afhankelijk van de beshikbare financiën. Provincie Zuid-Holland is daar nog niet over uit.

Zuid-Hollands Landschap beheert op dit moment al 1.200 hectare natuur in de Krimpenerwaard.

Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst, editie Oost-West

Weer

 • Zondag
  6° / 0°
  30 %
 • Maandag
  6° / 0°
  20 %
 • Dinsdag
  9° / 1°
  85 %
Meer weer