LTO wil hulp zuivel bij mest

LTO roept de zuivelsector op mee te investeren in goede initiatieven voor mestverwerking en -export. Het is de enige kans om de invoering van koerechten in 2015 te voorkomen.

‘In alle eerlijkheid, deze druk hebben we ook nodig. De tijd begint nu echt te dringen’, reageert Romijn. Hij roept de zuivelindustrie, maar ook andere ketenpartijen in de melksector op een selectie te maken van goede mestinitiatieven.
‘Daar moeten we met z’n allen de schouders onder zetten, niet in de laatste plaats de melkveehouders zelf. Maar ook ketenpartijen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Anders redden we het niet.’
Om het imago van melk schoon te houden, heeft de zuivelindustrie zich tot dusverre verre gehouden van het mestdossier. Volgens Romijn is bij de zuivel echter wel bereidheid iets te doen. ‘Maar dan moeten de plannen goed zijn en omvang hebben. Daarom kunnen we beter samen een paar grote initiatieven oppakken dan dat iedereen een klein beetje doet.’
Dijksma wil dit jaar een wetsvoorstel voorbereiden waarmee de werking van dierrechten naar melkvee kan worden uitgebreid. Ze benadrukt daarvan geen voorstander te zijn. ‘Ik hoop echt dat het niet nodig is.’
Woordvoerder Jan-Willem ter Avest laat weten dat FrieslandCampina samen met LTO via Duurzame Zuivelketen bezig is met terugdinging van broeikasgas met 30 procent in 2020 ten opzichte van1990.
‘De productie van duurzame energie via grootschalige mestvergisting of monovergisting op het boerenerf draagt daar aan bij. FrieslandCampina is dus bezig met dit onderwerp, hetgeen raakvlak kan hebben met de mestbrief van de staatssecretaris.’

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  8° / 6°
  70 %
 • Dinsdag
  5° / 2°
  50 %
 • Woensdag
  7° / 6°
  90 %
Meer weer