%27Minimaal+250+meter+tussen+burgerwoning+en+stal%27
© Foto: Jan Pit

'Minimaal 250 meter tussen burgerwoning en stal'

Binnen 250 meter van een burgerwoning past geen intensieve veehouderij. Dat stelt GGD Nederland in advies aan de Tweede Kamer. LTO vindt de conclusies veel te voorbarig.

Volgens GGD Nederland worden burgers binnen een straal van 1000 meter van een intensieve veehouderij blootgesteld aan verhoogde concentraties micro-organismen en endotoxinen. Uit voorzorg zouden binnen een cirkel van 250 meter in ieder geval geen nieuwe intensieve veehouderijen meer mogen komen.

Voor nieuwbouw binnen een straal van 250 – 1000 meter moet naar het oordeel van GGD Nederland vóór de vergunningverlening een aanvullende gezondheidskundige risicobeoordeling worden uitgevoerd. Over bestaande bedrijven zegt GGD niets.

Boterzacht

LTO vindt dat de GGD zich baseert op boterzachte feiten die niet door wetenschappers wordt bevestigd. Wat zij voorstellen over afstanden tot burgerwoningen gaat erg ver, zegt Toon van Hoof, LTO portefeuillehouder Diergezondheid. "Daar is geen enkele aanleiding voor. Bovendien komt de vernieuwing en verduurzaming van de veehouderij niet op gang door dit soort ruimtelijke criteria te hanteren."

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  19° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  18° / 10°
  10 %
Meer weer